Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Editors:

  • Jerzy Woźnicki

Abstract

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyli w dniu 7 czerwca 1997 r. rektorzy reprezentujący polskie uczelnie posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach umocowanych w Statucie konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej. Obecnie KRASP tworzy 108 uczelni akademickich reprezentowanych przez rektorów, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto dziewięć szkół wyższych ma status uczelni stowarzyszonych. Konferencja wyróżnia się swym dorobkiem programowym, dotyczącym rozwoju szkolnictwa wyższego, a w tym strategią z 2009 r., ustawą z 2005 r., programem z 2015 r. oraz monografiami na temat ustawy z 2018 r., włączając w to niniejszą książkę. Fundacja Rektorów Polskich (FRP) została ustanowiona 7 czerwca 2001 r. przez 80 rektorów uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do grona założycieli Fundacji należą rektorzy najbardziej renomowanych polskich uczelni. Wśród założycieli znaleźli się rektorzy członkowskich akademickich uczelni niepublicznych. Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2002 r. Głównym celem FRP, utworzonej w formule organizacji pozarządowej w następstwie obywatelskiej inicjatywy rektorów, jest działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, a w tym wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej państwa. Od 2003 r. współpracuje z założonym wspólnie z Konferencją Uczelni Niepublicznych Instytutem Społeczeństwa Wiedzy (ISW) o statusie fundacji. Obie fundacje, będąc organizacjami pożytku publicznego, ustanowiły wspólnie think-tank FRP-ISW, który uzyskał status uznanego i rozpoznawalnego w świecie centrum badań nad szkolnictwem wyższym i nauką.

Record ID
WUTd3478186ea204a32b8861bcd59eba9fa
Book type
Monograph
Editor
Publisher (from the publisher list)
Nicolaus Copernicus University Press (NCU Press) [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]
Publishing place (Publisher address)
Warszawa-Toruń
Edition
1
Pages
258
Publication size in sheets
12.90
ISBN
978-83-231-4394-9
Issue year
2020
URL
https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5312/identyfikacja-i-uzasadnienie-kierunkow-regulacji-o-kluczowym-znaczeniu-w-ustawie-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce Opening in a new tab
Language
(pl) Polish
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 24-05-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUTd3478186ea204a32b8861bcd59eba9fa/
URN
urn:pw-repo:WUTd3478186ea204a32b8861bcd59eba9fa

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard