Zarządzanie produkcją i usługami

Anna Kosieradzka , Marek Klimkiewicz , Edward Pająk

Abstract

W książce są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, za pomocą których zasoby tych systemów są przekształcane w gotowe produkty. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji, a także dla studentów innych wyższych uczelni i pracowników przedsiębiorstw. Zasadnicza treść książki jest zawarta w 14 rozdziałach. Autorzy przedstawili obszar zagadnień, z którymi w codziennej praktyce zawodowej spotyka się inżynier procesu. Niektóre zagadnienia zostały ujęte w szerszym zakresie, inne zaś ― zawężone, gdyż można je uzupełnić, korzystając z innych podręczników serii ZIP. Treść książki Zarządzanie produkcją i usługami jest zgodna ze standardami nauczania tego przedmiotu na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Zawartość rozdziałów uzupełniają przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne. Zamieszczone pytania i zadania kontrolne umożliwią Czytelnikowi samokontrolę stopnia opanowania wiedzy zawartej w danym rozdziale książki. Ponieważ w trakcie studiowania podręcznika Czytelnik może się zetknąć z pewnymi nieznanymi określeniami, dlatego na końcu książki Autorzy zamieścili słownik ważniejszych pojęć.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Anna Kosieradzka (WZ / ZZP)
Anna Kosieradzka
- Zakład Zarządzania Produkcją
, Marek Klimkiewicz
Marek Klimkiewicz
-
, Edward Pająk - [Politechnika Poznańska (PP)]
Edward Pająk
-
- Politechnika Poznańska
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-208-2149-9
Rok wydania2014
Paginacja396
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych19.8
Językpl polski
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*26 (2018-06-26)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?