Materiały budowlane. Spoiwa mineralne - kruszywa

Ewa Osiecka

Abstract

Praca zawiera odpowiednio uporządkowany zakres wiedzy o podstawach wytwarzania, klasyfikacji, charakterystycznych właściwościach technicznych, kierunkach i zakresie stosowania w budownictwie - spoiw mineralnych (wapiennych, gipsowych, cementowych) oraz kruszyw mineralnych zwykłych i lekkich (sztucznych, odpadowych) - wykorzystywanych szeroko w technologii betonów i zapraw. Wobec zmian wynikających z wprowadzenia w kraju norm europejskich szczególna uwaga została zwrócona na nowe wymagania normowe i klasyfikacje omawianych materiałów budowlanych w świetle ostatnio ustanowionych norm PN-EN. Na tle krótkiej historii stosowania materiałów, zwłaszcza spoiw, uwzględniono najnowsze rozwiązania materiałowe. Wykazano stosowanie odpadów przemysłowych jako surowców lub składników omawianych materiałów, istotne dla ochrony środowiska naturalnego. Praca zawiera zestawienia tabelaryczne, rysunki, fotografie
Book typeHandbook
Author Ewa Osiecka (FCE / ICE)
Ewa Osiecka,,
- The Institute of Civil Engineering
PublisherWUT Publishing House [Warsaw University of Technology (PW)]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN83-7207-536-0
Issue year2005
Pages117
Publication size in sheets5.85
Keywords in Polishmateriały budowlane, spoiwa mineralne, kruszywa
Keywords in Englishbuilbing materials, aggregate, binding material
Languagepl polski
Score (nominal)12
Citation count*4 (2015-02-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?