Dynamika dialogów w ujęciu formalnym

Olena Yaskorska-Shah , K. Budzyńska , A. Sawicka , M. Kacprzak

Abstract

Książka jest znaczącym dokonaniem w badaniach prowadzonych przez niezwykle prężnie działającą Polską Szkołę Argumentacji. Autorki przedstawiają rekonstrukcje logiki dialogowej Lorenzena oraz dialektyki formalnej Hamblina, twórczo wykorzystując języki opisu dialogowego Prakkena, a więc ich rozprawa istotnie wzbogaca zarówno teoretyczne badania argumentacji, jak też metateorię tych badań. Podane w rozprawie rozwiązania pozwalają precyzyjnie ujmować nie tylko wzajemną krytykę stanowisk uczestników dialogów, ale także ocenę siły przejść inferencyjnych w argumentacjach. Umożliwiają również eliminację błędów argumentacji, uwzględniają zasady uczciwej dyskusji krytycznej, pozwalają na uzyskanie przez uczestników sporu wiedzy o tym, które z użytych reguł są poprawne. Sumując, książka jest bogata merytorycznie oraz napisana ze szczególną dbałością o poprawność metodologiczną, ukazuje również, jak skuteczna w badaniach argumentacji jest symbioza logiki, lingwistyki oraz informatyki. Jerzy Pogonowski (Zakład Logiki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Pierwsza w języku polskim książka przedstawiająca nurt formalny badań nad racjonalnym dialogiem. Bardzo dobrze przemyślana i napisana, powinna podziałać inspirująco na każdego badacza argumentacji. Autorki niezwykle precyzyjnie, a jednocześnie jasno i przystępnie prezentują najważniejsze systemy dialogowe rozwijając je w pomysłowy, oryginalny sposób. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z filozofią formalnej analizy dialogu i osiągniętymi w tej dziedzinie wynikami w zakresie opisu dialogu, ustalania norm poprawności oraz identyfikacji błędów logicznych. Jest to najnowszy projekt zrealizowany w ramach serii wydawniczej ARGDIAP (www.argdiap.pl), stawiającej sobie za cel popularyzację współcześnie rozwijanej na świecie teorii argumentacji. Krzysztof Szymanek (Zakład Logiki i Metodologii, Uniwersytet Śląski) Książka przybliża polskiemu Czytelnikowi problematykę formalnych systemów dialogowych – ważnego nurtu we współczesnych badaniach nad argumentacją, w ramach którego próbuje się w formalny sposób opisać problematykę pewnych procesów komunikacyjnych. Dokonana – w rozwiniętym przez Autorki formalizmie Prakkena – rekonstrukcja logiki dialogowej Lorenzena i dialektyki formalnej Hamblina umożliwia spójne porównanie ich mocnych i słabych stron. Praca ma wszelkie dane po temu, aby w polskim piśmiennictwie, poświęconym formalnym systemom dialogowym, stać się pozycją bardzo znaczącą. Mariusz Urbański (Zakład Logiki i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Book typeMonograph
Author Olena Yaskorska-Shah (FASS / DPEA)
Olena Yaskorska-Shah,,
- Department of Philosophy and Ethics in Administration
, K. Budzyńska
K. Budzyńska,,
-
, A. Sawicka
A. Sawicka,,
-
, M. Kacprzak
M. Kacprzak,,
-
PublisherInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) [Polish Academy of Sciences (PAN)]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Edition1
ISBN978-83-7683-104-6
Issue year2015
Pages242
Publication size in sheets12.1
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?