Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu

Adam Rosiński

Abstract

n/a
Book typeMonograph
Author Adam Rosiński (FT / DTT)
Adam Rosiński,,
- Department of Transport Telecommunication
Publisher name (outside publisher list) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN978-83-7814-450-2
Issue year2015
Pages182
Publication size in sheets9.7
Keywords in Polisheksploatacja, telematyka transportu, modelowanie
Keywords in Englishexploitation, transport telematics, modeling
Prize LevelExcelent
AwardAward of the Polish Scientific and Technical Exploitation Society for Assistant Professor Eng. Adam Rosiński for his scientific monograph "Modelling the maintenance process of transport telematics systems", 2016, Polskie Naukowo -Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne [Organizacja międzynarodowa lub ogólnopolskie towarzystwo naukowe o szczególnym prestiżu]
Outstanding descriptionW monografii naukowej autorstwa Adama Rosińskiego pt. „Modelowanie procesu eksploatacji systemów telematyki transportu” zostały przedstawione bardzo istotne kwestie dotyczące problematyki analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej systemów telematyki transportu. Systemy telematyki transportu integrują informatykę z telekomunikacją w zastosowaniach dla potrzeb systemów transportowych. Umożliwia to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pojazdów i obiektów realizujących zadania transportowe, przy jednoczesnym wzroście efektywności wykorzystania infrastruktury transportowej i środków transportu. Zatem należy dążyć do takiego zarządzania procesem eksploatacji, by uzyskać racjonalizację określonych wskaźników niezawodnościowo-eksploatacyjnych. Autor zwrócił szczególną uwagę na kwestie związane z analizą procesu eksploatacji zarówno w aspekcie bezpieczeństwa, jak i z uwzględnieniem przeglądów okresowych. W monografii przedstawiono podejście niezawodnościowo-eksploatacyjne w analizie systemów telematyki transportu, które umożliwia takie ich zaprojektowanie, by funkcjonowały poprawnie przez określony czas, co zależy nie tylko od niezawodności części składowych tworzących system, ale również od efektywnego zarządzania procesem eksploatacji. Przeprowadzona analiza rzeczywistych systemów telematyki transportu, pozwoliła autorowi na opracowanie autorskich modeli procesu eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa centrum zarządzania systemami telematyki wykorzystującego m–magistral transmisyjnych. Autor opracował również autorskie modele n-stanowego procesu eksploatacji. Takie podejście umożliwiło następnie stworzenie autorskiej metody wspomagania podejmowania decyzji eksploatacyjnych w systemach telematyki transportu. Zastosowanie przedstawionej metody wspomagania podejmowania decyzji eksploatacyjnych w systemach telematyki transportu wymaga od decydentów procesu eksploatacyjnego znajomości zagadnień z teorii niezawodności, eksploatacji i zarządzania. Dlatego też w celu ułatwienia użytkownikom systemów zarządzania procesem eksploatacyjnym, autor monografii opracował autorski program komputerowy o nazwie „Wspomaganie Podejmowania Decyzji Eksploatacyjnych Systemów Telematyki Transportu”. Zostały w nim zaimplementowane opracowane przez autora nowatorskie modele procesu eksploatacji (także te uwzględniające czynnik ekonomiczny). Opracowana aplikacja jest komputerową egzemplifikacją metody wspomagania podejmowania decyzji eksploatacyjnych systemów telematyki transportu. Monografia może być wykorzystana dla pogłębienia wiedzy zarówno przez studentów studiów II i III stopnia, jak też i praktyków zajmujących się niezawodnością i eksploatacją. Przeznaczona jest ona również dla projektantów, producentów i decydentów urządzeń wchodzących w skład systemów telematyki transportu.
Languagepl polski
Score (nominal)50
ScoreMinisterial score = 50.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?