Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego

Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Abstract

Praca ta kierowana jest przede wszystkim do naukowców, którzy zajmują się obydwoma tytułowymi zagadnieniami: ryzykiem operacyjnym i publicznym zarządzaniem kryzysowym. Sądzę, że często są to te same osoby, a przenikanie się tak tych zagadnień, jak i środowisk naukowych, które się nimi zajmują, będzie w przyszłości coraz wyraźniejsze. Pisząc tę pracę kierowałem się dwoma celami: • Zajmowałem się przez wiele lat obydwoma zagadnieniami, zarówno w ujęciu naukowych, jak i projektowo-menedżerskim, zgromadziłem doświadczenia, które ukształtowały moje poglądy naukowe i zawodowe, a ich wyrazem jest lista wyzwań naukowych, których podjęcie jest w moim odczuciu potrzebne do zapewnienia kompletnej i spójnej teorii służącej rozwiązywaniu wyzwań praktycznej codzienności. Stąd specyficzny kształt tej pracy, będącej zestawieniem wątków badawczych, które mają układać się w logiczną kolejność, a tym samym zachować charakter jednorodnego wywodu naukowego. Bliżej wyjaśniam to we Wprowadzeniu. • Skala wyzwań naukowych opisanych w rozprawie, tak w sensie „ilościowym”, jak i wobec potrzeby zachowania szerokich horyzontów i spójności naukowej, oznacza, że ich podjęcie przekracza możliwości pojedynczej szkoły naukowej, jaką utworzyliśmy w Politechnice Warszawskiej. Wobec tego wymaga szerszego porozumienia środowiska naukowców zajmujących się tą problematyką. Niniejsze opracowanie jest wstępnym studium w tym kierunku. Szczególnie ważnym zamierzeniem jest wskazanie kontekstu naukowego publicznego zarządzania kryzysowego, które z jednej strony jest częścią logistyki społecznej, a z drugiej korzysta z analogii do zarządzania ryzykiem operacyjnym, które z kolei jest oczywiście częścią zarządzania ryzykiem w ogóle.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Janusz Zawiła-Niedźwiecki (WZ / KSWZ)
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
- Katedra Systemów Zarządzania
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) edu-Libri
Miejsce wydania (adres wydawcy)Kraków
Wydanie1
ISBN978-83-65648-21-1
Inne ISBN978-83-65648-22-8
978-83-65648-23-5
978-83-65648-24-2
Rok wydania2018
Paginacja182
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych9.1
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie ryzykiem operacyjnym, logistyka społeczna, publiczne zarządzanie kryzysowe
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial logistic, public crisis management, operational risk management
URL https://ksiegarnia.pwn.pl/Od-zarzadzania-ryzykiem-operacyjnym-do-publicznego-zarzadzania-kryzysowego,748705228,p.html
Językpl polski
Plik
książka profesorska z dnia 13-02-2019
3.31 MB
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 01-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Wskaźniki publikacji Cytowania GS = 1.0
Liczba cytowań*2 (2020-03-16)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?