Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty

Marcin Koszowy , Katarzyna Budzyńska

Abstract

Autorzy książki znacząco przyczynili się do ożywienia zainteresowania tematyką argumentacji w polskim środowisku naukowym, które zaowocowało niniejszą serią wydawniczą. W swojej monografii proponują oni nowy sposób określania tzw. fallacies, który zastępuje tradycyjne kryteria ich oceny perspektywą dialogową i retoryczną. Marcin Koszowy i Katarzyna Budzyńska w swojej najnowszej książce inspirują czytelnika do refleksji nad często powielanymi schematami w ocenie błędów logicznych argumentacji. Problemy sformułowane w pracy mogą ponadto stanowić istotny punkt odniesienia dla przyszłych systematycznych badań prowadzonych w ramach Polskiej Szkoły Argumentacji. Paweł Kawalec (Katedra Teorii Poznania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty” autorstwa Marcina Koszowego i Katarzyny Budzyńskiej to bodaj pierwsza w Polsce książka, która nie tylko przedstawia najnowsze propozycje badawcze w zakresie określonym tytułem, ale pokazuje jednocześnie, iż intuicje zawarte w traktatach retorycznych Arystotelesa, Kwintyliana, Hermogenesa i Dionizjusza z Halikarnasu (poddane zresztą opisowi i dyskusji w dziele Chaima Perelmana i Lucie Olbrechts-Tyteki) znalazły we współczesnej nauce świetne potwierdzenie. W praktyce analitycznej będziemy odwoływać się jednak do np. wyników badań Waltona, a nie Arystotelesa m.in. dlatego, iż język i wyjaśnienia, jakie daje nam Walton, są dostosowane do naszych czasów lepiej, niż mógłby uczynić to oryginalny wykład Arystotelesa. Niniejsza monografia, wraz z wydawaną równolegle książką „Dynamika dialogów w ujęciu formalnym” autorstwa Budzyńskiej, Kacprzak, Sawickiej i Yaskorskiej, inicjują serię ARGDIAP (www.argdiap.pl) w kategorii książek. Seria ma realizować ważną misję upowszechniania współczesnej teorii argumentacji wśród polskich Czytelników. Jakub Z. Lichański (Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Retoryczne) Lektura książki budzi wielkie uznanie dla kompetencji Autorów, ich rozległej znajomości literatury i sprawności analitycznej. Pobudza też intensywnie do własnych przemyśleń, co jest niecodzienną przysługą, jaką można oddać środowisku akademickiemu. Witold Marciszewski (Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Uniwersytet w Białymstoku)
Book typeMonograph
Author Marcin Koszowy (FASS)
Marcin Koszowy,,
- Faculty of Administration and Social Science
, Katarzyna Budzyńska (FASS / DPEA)
Katarzyna Budzyńska,,
- Department of Philosophy and Ethics in Administration
PublisherInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) [Polish Academy of Sciences (PAN)]
ISBN978-83-7683-105-3
Issue year2015
Pages200
Publication size in sheets10
URL http://www.ifispan.pl/shop/strategie-retoryczne-techniki-komunikacyjno-poznawcze-bledy-i-sofizmaty-marcin-koszowy-katarzyna-budzynska/
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-10-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?