Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy. Szanse i zagrożenia

Angelica Riccardi , Magdalena Rycak

Abstract

Artykuł stanowi próbę przedstawienia zjawisk patologicznych w miejscu pracy, zachodzących w szeroko rozumianym sektorze pracowników wiedzy. Wnioski i cytaty pochodzą z badań własnych autorki na pracownikach wiedzy, prowadzonych od 2010 r. Istota stosunku zatrudnienia takich osób opiera się o elastyczność zadań i elastyczny czas pracy. Autorka w swoich badaniach skupia się na analizie przeradzania się konfliktu w mobbing i wskazuje, że konflikt - choć nieuchronny i nie zawsze szkodliwy - to jednak przy towarzyszącym mu wyzysku, wynikającym często właśnie z elastyczności (a zatem z niedookreśleniem zadań, praw i obowiązków oraz płynnym systemem ich rozliczania), nieuchronnie przeradza się w mobbing. Na gruncie tego tekstu podjęto też próbę przedstawienia obrazu wewnętrznych relacji, między pracownikiem wiedzy i jego przełożonymi oraz wykazania, jak niedookreślenie zadań i brak środków niezbędnych do realizacji tychże zadań wpływa na obniżanie jakości pracy oraz frustrację i konflikty. Jednocześnie autorka pragnie zastrzec, iż w niniejszym artykule terminu „pracownik" używa w szerszym znaczeniu - badaniem bowiem zostali objęci pracownicy wiedzy, niezależnie od podstawy zatrudnienia czy rodzaju umowy (umowa o pracę, zlecenia, dzieło, kontrakt menadżerski, mianowanie, wybory). Związane jest to z faktem, iż nawet w ramach jednej instytucji czy zakładu pracy, osoby wykonujące dokładnie tę samą pracę bywają zatrudniane na zupełnie innej podstawie prawnej i tym samym na potrzeby tego artykułu rozróżnienie to nie jest istotne.
Book typeMonograph
Editor Angelica Riccardi
Angelica Riccardi,,
-
, Magdalena Rycak
Magdalena Rycak,,
-
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-64054-51-8
Issue year2019
Pages167
Publication size in sheets8.35
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor
Citation count*
Related publications (1)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?