Wpływ nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w ciągnikach rolniczych na ekonomiczną efektywność ich pracy oraz decyzje rolników dotyczące zakupu tych maszyn

Waldemar Izdebski , J. Skudlarski , S. Zając

Abstract

Publikacja stanowi zwieńczenie projektu badawczego, który umożliwił hierarchizację czynników wpływających na decyzje rolników dotyczące wyboru i zakupu ciągnika, ocenę efektywności ekonomicznej pracy ciągników zaawansowanych technicznie z wykorzystaniem opinii ekspertów i analiz ekonomicznych oraz identyfikację kierunków postępu technicznego w konstrukcji ciągników rolniczych w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej ich pracy i podwyższenia poziomu zadowolenia użytkowników z nabytych maszyn. Efektem prac było uzyskanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej tworzenie nowych narzędzi dla wspierania procesu podejmowania decyzji przez rolnika dotyczącej wyboru ciągnika rolniczego do gospodarstwa w celu minimalizacji kosztów wykonania prac agrotechnicznych, a także dostarczenie producentom ciągników informacji dotyczącej zasadności umieszczania w ofercie dla poszczególnych grup gospodarstw ciągników o określonym poziomie zaawansowania technicznego oraz wiedzy dotyczącej oczekiwanych przez rolników kierunków modernizacji i unowocześniania ciągników.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Waldemar Izdebski (WZ / ZZP)
Waldemar Izdebski
- Zakład Zarządzania Produkcją
, J. Skudlarski
J. Skudlarski
-
, S. Zając
S. Zając
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-7814-072-6
Rok wydania2013
Paginacja133
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych6.65
Identyfikator publikacji Przejdź do katalogu biblioteki
Językpl polski
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?