Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania

Teresa Czerwińska , Krzysztof Jajuga

Abstract

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie głównych nurtów rozważań dotyczących zarządzania ryzykiem instytucji finansowych, w tym przeglądu wyników badań prowadzonych w środowisku naukowym. Zarządzanie ryzykiem jest przedstawione zarówno w zakresie narzędzi zarządzania stosowanych w instytucjach finansowych (zwłaszcza bankach i zakładach ubezpieczeń), jak i z punktu widzenia stabilności systemu finansowego oraz generowania ryzyka systemowego.Przyjęte cele i obszary badawcze umożliwiły wyodrębnienie dwóch wzajemnie się uzupełniających obszarów tematycznych, które odpowiadają podziałowi niniejszej monografii na części, a mianowicie:�w pierwszej części monografii przedmiotem badań są zmiany systemowe w zarządzaniu ryzykiem instytucji finansowych z punktu widzenia polityki makro i mikroostrożnościowej,�przedmiotem badań drugiej części są narzędzia modelowania i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.
Book typeMonograph
Editor Teresa Czerwińska
Teresa Czerwińska,,
-
, Krzysztof Jajuga
Krzysztof Jajuga,,
-
Total number of authors and editors (monograph level)17
Publisher name (outside publisher list) C.H.Beck
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-255-7318-8
Issue year2016
Pages566
Publication size in sheets28.3
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Related publications (2)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?