Mechaniczna dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozyskiwania związków organicznych dla intensyfikacji procesu denitryfikacji

Monika Żubrowska-Sudoł

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Inne kategorie ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Autor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Oficyna Wydawnicza PW
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-7814-226-3
Rok wydania2015
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
Nr67
Paginacja126
Językpl polski
Plik
332-spis908.pdf 152.33 KB
332-stre727.pdf 155.05 KB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (1)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?