Zarządzanie kryzysowe w zarządzaniu publicznym

Marek Kisilowski

Abstract

Praca podejmuje unikatową, wciąż niedocenioną w naukach o zarządzaniu, problematykę publicznego zarządzania kryzysowego, w tym zagadnienie szacowania i zarządzania ryzykiem w zarządzaniu publicznym. Ze względu na konieczność monitorowania stanów zagrożeni, przygotowania do podejmowania kontroli na sytuacjami kryzysowymi oraz odbudowę po ich przejściu, procesy publicznego zarządzania kryzysowego muszą być realizowane również w okresie standardowej dystrybucji usług publicznych. Wymaga to właściwego szacowania ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej i właściwego zarządzania ryzykiem. Uwzględniając nowe podejście do oceny zagrożeń i ryzyka wskazano na elementy, które mogą być wykorzystane w publicznym zarządzaniu ryzykiem, a w szczególności po raz pierwszy powiązano publiczne zarządzanie kryzysowe z rozwiązaniami opartymi na elementach diagnostyki technicznymi i badań nieniszczących. W pracy wykorzystano liczne źródła literaturowe w tym obcojęzyczne oraz doświadczenie naukowe i praktyczne związane z uczestnictwem w tematach badawczych realizowanych przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Marek Kisilowski (WZ / KZWZ)
Marek Kisilowski
- Katedra Procesów Zarządzania
WydawcaPolitechnika Warszawska (PW), MNiSW [80]
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydział Zarządzania
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-63370-34-3
Rok wydania2019
Paginacja190
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych9.5
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie publiczne, publiczne zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem
Językpl polski
Punktacja (całkowita)80
PunktacjaPunktacja MNiSW = 80.0, 19-08-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót