Kompozyty ceramika-metal

Katarzyna Konopka , Aleksandra Miazga

Abstract

W skrypcie przedstawiono podstawowy stan wiedzy dotyczącej kompozytów o osnowie ceramicznej, w szczególności kompozytów ceramika-metal. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące zasad projektowania kompozytów, metod ich formowania i problemów technologicznych łączenia ceramiki z metalem, budowy fazowej oraz właściwości i możliwości aplikacji. Szeroki zakres układów ceramika-metal (a nie tylko połączeń ceramiki tlenkowej z metalem) oznacza konieczność uwzględnienia różnych cech fizyko-chemicznych łączonych materiałów i ich specyficznych reakcji oraz możłiwych indywidualnych połączeń. Zagadnienia te omówiono na wybranych przykładach kompozytów (głównie z układu ceramika tlenkowa-metal).
Rodzaj wydawnictwa książkowegoSkrypt
Kategorie publikacjiksiążka dydaktyczna; książka dydaktyczna
Autor Katarzyna Konopka (WIM / ZMCP)
Katarzyna Konopka
- Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
, Aleksandra Miazga (WIM / ZMCP)
Aleksandra Miazga
- Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-7814-556-1
Rok wydania2017
Paginacja80
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych3.95
Słowa kluczowe w języku polskimkompozyty ceramika metal
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 14-01-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?