Co dalej z zarządzaniem?

Grażyna Gierszewska

Abstract

W ślad za zastosowaniami tzw. inteligentnych technologii w przemyśle pojawiają się nowe koncepcje w zarządzaniu publicznym i logistyce społecznej. Można do nich zaliczyć inteligentne miasta (Smart City), inteligentną opiekę zdrowotną (Smart Healthcare), inteligentne budynki (Smart Building), inteligentne pojazdy (Smart Mobility), inteligentną energetykę (Smart Grid), inteligentną administrację (Smart Administration) itd. W wyniku ich zastosowania wszelkie obszary życia społecznego i gospodarczego będą na bieżąco obserwowane i rejestrowane w sposób pozwalający na dogłębną i precyzyjną analizę. Jej skuteczność będzie zależała od umiejętności przefiltrowania wyjątkowo obszernych danych i wyselekcjonowania właściwych. Oznacza to nowe wyzwania dla nauk społecznych, a wśród nich nauk o zarządzaniu. W monografii podjęto próbę wskazania przyszłych wyzwań nauk o zarządzaniu i samej praktyki zarządzania, które odpowiadają specjalizacji naukowej zespołu autorskiego kierowanego przez Profesor Grażynę Gierszewską. Opracowanie jest zaproszeniem do dyskusji nad generalnym wyzwaniem sformułowanym jako „Zarządzanie 4.0” (symbolicznie nawiązując do inicjatywy „Industry 4.0”).
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Grażyna Gierszewska (WZ / KZWZ)
Grażyna Gierszewska
- Katedra Procesów Zarządzania
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej [Politechnika Warszawska (PW)]
ISBN978-83-7814-760-2
Rok wydania2018
Paginacja262
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych13.1
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie, organizacja, strategie
Słowa kluczowe w języku angielskimmanagement, organisation, strategie
URL http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3372&co=1#pod
Językpl polski
Plik
Co dalej z zarzadzaniem.pdf z dnia 10-10-2018
2.72 MB
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 14-02-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor
Liczba cytowań*
Powiązane publikacje (13)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?