Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Agnieszka Skala

Abstract

Autorka, podejmując pioniersko na gruncie naukowym problematykę triady: startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów, które są emanacją rewolucji cyfrowej i gospodarki opartej na innowacjach. Zwraca uwagę na ważne zjawisko ekonomiczne, jakim jest pojawienie się tej nowej formy organizacji, analizuje i systematyzuje zjawiska temu towarzyszące oraz wskazuje podstawy do dalszych prac w tym zakresie. „Monografia stanowi ciekawą analizę zjawiska o fundamentalnym znaczeniu we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, jakim są młode innowacyjne firmy, które autorka definiuje jako startupy. Na temat tego typu firm i ich przełomowej roli w gospodarce istnieje bogata literatura, głównie o charakterze popularnym. Mniej zaawansowany jest natomiast dorobek naukowy, zwłaszcza jeśli chodzi o wyzwania, jakie niosą tego typu organizacje dla nauk o zarządzaniu. W pewnym sensie spektakularne sukcesy czołówki innowacyjnych startupów podważają przydatność podstawowych zasad i reguł efektywnego działania gospodarczego, sformułowanych na gruncie współczesnych nauk o zarządzaniu. Podobnie w przypadku szeroko pojętej edukacji początkujących adeptów nowego biznesu, doświadczenia w zakresie funkcjonowania startupów wymagają wprowadzenia jakościowych zmian w procesie dydaktycznym. W swojej monografii dr Agnieszka Skala analizuje te właśnie kluczowe wyzwania”. Z recenzji prof. dra hab. Jerzego Cieślika
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Inne kategorie ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Autor Agnieszka Skala (WZ / KSWZ)
Agnieszka Skala
- Katedra Systemów Zarządzania
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) edu-Libri
Miejsce wydania (adres wydawcy)Kraków
ISBN978-83-656-4889-1
Rok wydania2018
Paginacja204
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych10.2
Słowa kluczowe w języku polskimstartup, zarządzanie
URL http://www.edu-libri.pl/nowosci.php?p=57
Językpl polski
Okładka
okladka.pdf 1.77 MB
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 16-12-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?