Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego

Witold Skomra

Abstract

Publikacja pt. „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego” odnosi się do problematyki zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym w administracji publicznej i u operatorów infrastruktury krytycznej. Szeroko przedstawia definicje oraz aspekty prawne i teoretyczne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. W sposób nowatorski wskazuje na zagadnienie ryzyka operacyjnego, związanego z zakłóceniami w dostępie do zasobów, informacji i ludzi. Nieuwzględnianie ryzyka operacyjnego powoduje, że poprawnie zdefiniowane systemy reagowania zawodzą w konfrontacji z rzeczywistymi zdarzeniami. Dodatkowo książka omawia zagadnienie wykorzystania podejścia procesowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego, regionalnego i narodowego. To podejście opiera się na spostrzeżeniu, że rzeczywiste procesy, w tym decyzyjne, przebiegają niezależnie od formalnej struktury organizacyjnej.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Witold Skomra (WZ / KSWZ)
Witold Skomra
- Katedra Systemów Zarządzania
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) BEL Studio Sp. z o.o.
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-7798-258-7
Rok wydania2018
Paginacja196
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych9.8
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót