Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych

Redaktorzy:

  • Stanisław Białousz
Identyfikator pozycji
WUT397272
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Redaktor
Stanisław Białousz Stanisław Białousz Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania (adres wydawcy)
ul. Polna 50, 00-644 Warszawa
Wydanie
I
Paginacja
452
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
22,60
ISBN
978-83-7814-163-1
Rok wydania
2013
Poziom wyróżnienia
Osiągnięcie/praca wybitne
Uzasadnienie wybitności (gdy brak nagrody lub nagroda nie spełnia wymagań wybitności)
Nagroda zespołowa JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe, 2014, Politechnika Warszawska (PW) Przedłożona do Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej monografia pt. „Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych” stanowi obszerne opracowanie wieloautorskie, przygotowane pod redakcją prof. Stanisława Białousza (rozdziały: 1, 3, 5) i dr inż. Joanny Pluto-Kossakowskiej (rozdziały: 2, 4, 6, 7). W dobie społeczeństwa informacyjnego, wdrażania zapisów dyrektywy o infrastrukturze danych przestrzennych INSPIRE, realizacji projektów, takich jak: Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK), ogromnych zasobów danych przestrzennych, jakie są udostępniane coraz szerszej rzeszy użytkowników istnieje konieczność i potrzeba wprowadzenia samorządów terytorialnych w ten zakres tematyczny, tak aby pracownicy tych instytucji mogli szerzej wykorzystywać technologie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu. Pracownicy samorządów terytorialnych podkreślają, iż korzystanie z istniejącego zasobu informacyjnego napotyka na duże trudności wynikające przede wszystkim z braku wiarygodnych informacji o tym zasobie, ograniczeń technicznych, jak również braku umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Przedłożona do Nagrody monografia stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tworzenia i wykorzystania systemów informacji przestrzennej dla potrzeb samorządów terytorialnych różnych szczebli. Stanowi ona istotny wkład w rozwój zastosowania nowoczesnych metod i technologii do różnorodnych potrzeb w gospodarce narodowej, w tym w szczególności w gospodarce przestrzennej. Z jednej strony jest to opracowanie prezentujące w przystępny sposób treści zwykle prezentowane hermetycznym językiem ustaw i rozporządzeń oraz dyrektyw i norm ISO/CEN, z drugiej zaś przedstawia szeroką dyskusję naukową przedstawianych zagadnień, co również wyraźnie podkreślają recenzenci. Taki zakres i forma przedkładanej monografii jest w główniej mierze zasługą dwóch osób – prof. Stanisława Białousza i dr inż. Joanny Pluto-Kossakowskiej, którzy koordynowali prace nad monografią oraz kształtowali układ i zakres jej treści. Była to rola kluczowa z punktu widzenia nadania właściwego kształtu monografii i osiągnięcia stawianych założeń. Poza tym, iż są oni autorami lub współautorami kilku rozdziałów tejże monografii, brali również udział w tworzeniu pozostałych rozdziałów. Intensywne dyskusje prowadzone przez Nich z autorami poszczególnych rozdziałów doprowadziły do powstania wielowątkowego, ale spójnego w swym charakterze dzieła o istotnych walorach naukowych, jak również praktycznych.
Projekt (archiwum)
Metodyka projektowania, tworzenia i eksploatacji systemów informacji przestrzennej dla samorządów gminnych i powiatowych. Kierownik w PW: Białousz Stanisław, data rozpoczęcia 01-10-2009, data zakończenia 31-03-2013, N R09 001106/2009, ZakończonyWGiKProjects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Język
(pl) polski
Punktacja ministerialna (całkowita)
10
Punktacja
Punktacja MNiSW = 10.0, 17-10-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUT397272/
URN
urn:pw-repo:WUT397272

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or PerishOtwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek