Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych

Editors:

  • Stanisław Białousz
Record ID
WUT397272
Book type
Monograph
Editor
Stanisław Białousz Stanisław Białousz,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Publisher name (outside publisher list)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publishing place (Publisher address)
ul. Polna 50, 00-644 Warszawa
Edition
I
Pages
452
Publication size in sheets
22.60
ISBN
978-83-7814-163-1
Issue year
2013
Prize Level
Excelent
Outstanding description
Nagroda zespołowa JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe, 2014, Politechnika Warszawska (PW) Przedłożona do Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej monografia pt. „Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych” stanowi obszerne opracowanie wieloautorskie, przygotowane pod redakcją prof. Stanisława Białousza (rozdziały: 1, 3, 5) i dr inż. Joanny Pluto-Kossakowskiej (rozdziały: 2, 4, 6, 7). W dobie społeczeństwa informacyjnego, wdrażania zapisów dyrektywy o infrastrukturze danych przestrzennych INSPIRE, realizacji projektów, takich jak: Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK), ogromnych zasobów danych przestrzennych, jakie są udostępniane coraz szerszej rzeszy użytkowników istnieje konieczność i potrzeba wprowadzenia samorządów terytorialnych w ten zakres tematyczny, tak aby pracownicy tych instytucji mogli szerzej wykorzystywać technologie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu. Pracownicy samorządów terytorialnych podkreślają, iż korzystanie z istniejącego zasobu informacyjnego napotyka na duże trudności wynikające przede wszystkim z braku wiarygodnych informacji o tym zasobie, ograniczeń technicznych, jak również braku umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Przedłożona do Nagrody monografia stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tworzenia i wykorzystania systemów informacji przestrzennej dla potrzeb samorządów terytorialnych różnych szczebli. Stanowi ona istotny wkład w rozwój zastosowania nowoczesnych metod i technologii do różnorodnych potrzeb w gospodarce narodowej, w tym w szczególności w gospodarce przestrzennej. Z jednej strony jest to opracowanie prezentujące w przystępny sposób treści zwykle prezentowane hermetycznym językiem ustaw i rozporządzeń oraz dyrektyw i norm ISO/CEN, z drugiej zaś przedstawia szeroką dyskusję naukową przedstawianych zagadnień, co również wyraźnie podkreślają recenzenci. Taki zakres i forma przedkładanej monografii jest w główniej mierze zasługą dwóch osób – prof. Stanisława Białousza i dr inż. Joanny Pluto-Kossakowskiej, którzy koordynowali prace nad monografią oraz kształtowali układ i zakres jej treści. Była to rola kluczowa z punktu widzenia nadania właściwego kształtu monografii i osiągnięcia stawianych założeń. Poza tym, iż są oni autorami lub współautorami kilku rozdziałów tejże monografii, brali również udział w tworzeniu pozostałych rozdziałów. Intensywne dyskusje prowadzone przez Nich z autorami poszczególnych rozdziałów doprowadziły do powstania wielowątkowego, ale spójnego w swym charakterze dzieła o istotnych walorach naukowych, jak również praktycznych.
Project (archive)
X. Project leader: Białousz Stanisław, start date 01-10-2009, end date 31-03-2013, N R09 001106/2009, CompletedWGiKProjects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Language
(pl) Polish
Score (nominal)
10
book.scoring
Ministerial score = 10.0, 17-10-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUT397272/
URN
urn:pw-repo:WUT397272

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page