Analiza ryzyka w projektowaniu przedsięwzięcia budowlanego

Andrzej Minasowicz

Abstract

The thesis presents the concepts of the value and risk management method in investment projects according to the quantitative approach using the fuzzy set theory. The paper is based on assessment of value of a construction project, which is understood as benefits gained hy the project investor throughout the entire investment project life cycle and on assessment of risk associated with these benefits, with risk understood as a deviation ol these benefits from the expected values.
Book typeMonograph
Author Andrzej Minasowicz (FCE / ICE)
Andrzej Minasowicz,,
- The Institute of Civil Engineering
PublisherWUT Publishing House [Warsaw University of Technology (PW)]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Issue year2008
Book series /Journal (in case of Journal special issue)Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
Vol150
Pages161
Publication size in sheets8.05
Keywords in Polish zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością, teoria zbiorów rozmytych
Keywords in Englishvalue, risk ,management, fuzzy set theory
Abstract in PolishW pracy przedstawiono koncepcję metody zintegrowanego zarządzania wartością i ryzykiem przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu ilościowym przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych. Ocena wartości przedsięwzięcia budowlanego jest rozumiana jako korzyści, które odnosi inwestor przedsięwzięcia w okresie całego cyklu życia projektu inwestycyjnego oraz na ocenie wielkości ryzyka, jakimi obarczone są te korzyści, gdzie ryzyko jest rozumiane jako odchylenie tych korzyści od wielkości oczekiwanych. Główną ideą omawianej metody zarządzania wartością i ryzykiem w podejmowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego jest określenie takich rozwiązań technologiczno-organizacyjnych i projektowych, które pozwalają uzyskać inwestorowi maksymalną wartość (korzyść) przedsięwzięcia przy minimalnej wielkości ryzyka. Metody zarządzania wartością i ryzykiem (Value end Risk Managament - V-RM) są nadrzędne w stosunku do inżynierii wartości (Value Engineering - VE) koncentrującej się na optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych bez uwzględnienia ryzyka
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)24
Citation count*5 (2015-04-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?