Substancje zubożające warstwę ozonową. Wytyczne do wykonania kontroli dla inspekcji ochrony środowiska i służb celnych

Artur Rusowicz , Zbysław Pluta , Adam Ruciński , Andrzej Grzebielec

Abstract

1. Efekt "dziury ozonowej" 2. Substancje kontrolowane 3. Protokół Montrealski z poprawkami 4. Problem substancji zubożających warstwę ozonową w prawie Unii Europejskiej 5. Rozporządzenie (WE) NR 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową 7. Działania zmierzające do ochrony warstwy ozonowej w państwach Unii Europejskiej 8. Propozycje metod współpracy pomiędzy Inspekcją Ochrony Środowiska i służbami celnymi 9. Detekcja i identyfikacja substancji kontrolowanych 10. Narzędzia i wyposażenie przy wykorzystaniu substancji kontrolowanych w chłodnictwie 11. Wskazówki dotyczące kontroli podmiotów mających do czynienia z substancjami kontrolowanymi
Book typeScript
Book categoriesDidactic book; Didactic book
Author Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Zbysław Pluta (FPAE / IHE)
Zbysław Pluta,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Ruciński (FPAE / IHE)
Adam Ruciński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
Publisher name (outside publisher list) Atmoterm S. A.
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Issue year2008
Keywords in Polishwarstwa ozonowa, ochrona środowiska, zanieczyszczenie atmosfery
Languagepl polski
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?