Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Funkcje szkół wyższych a rozwój regionów

Editors:

  • Magdalena Kludacz

Abstract

The functions of higher education, which are realized in an increasingly demanding society should be analyzed on three areas: education, research, cooperation with social-economic environment. It should be stressed that the universities can be treated as: institutions educating of human capital, producers of knowledge and institutions active in the local and regional communities. The purpose of this monograph is to present the impact of the various functions performed by institutions of higher education for regional development

Record ID
WUT308034
Book type
Monograph
Editor
Publisher name (outside publisher list)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publishing place (Publisher address)
ul. Polna 50, 00-644 Warszawa
Pages
234
Publication size in sheets
11.70
ISBN
978-83-7814-138-9
Issue year
2013
Keywords in Polish
szkoły wyższe, funkcja naukowa uczelni, funkcja edukacyjna uczelni, współpraca uczelni z otoczeniem
Keywords in English
higher education institution, education function of university, scientific function of university, cooperation between university and the surrounding environment
Abstract in Polish
Funkcje szkół wyższych, jakie powinny być realizowane w coraz bardziej wymagającym społeczeństwie powinny być analizowane na trzech płaszczyznach: edukacyjnej, naukowej, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Szkoły wyższe mogą być bowiem traktowane jako: instytucje kształcące kapitał ludzki, producenci wiedzy oraz instytucje działające na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Celem niniejszej monografii jest przedstawienie wpływu poszczególnych funkcji realizowanych przez szkoły wyższe na rozwój regionów.
Language
(pl) Polish
Score (nominal)
5
book.scoring
Ministerial score = 5.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUT308034/
URN
urn:pw-repo:WUT308034

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page