Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach

Agnieszka Bitkowska

Abstract

W kontekście pojawiających się nowych wyzwań otoczenia: gospodarki opartej na wiedzy, czwartej rewolucji technologicznej zagadnienia zarządzania procesowego w organizacji wymagają odmiennego podejścia. Stąd głównym celem monografii jest wykazanie przyczyn i sposobów ewolucji od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach, przy jednoczesnym uwzględnieniu triady procesy–projekty–wiedza. Rezultatem prowadzonych prac jest pogłębienie oraz uporządkowanie problematyki z zakresu klasycznego zarządzania procesowego oraz jego ewolucji w kierunku zintegrowanego zarządzania procesowego. W prezentowanej monografii obok aspektów teoretycznych pojawiają się też aspekty empiryczne. Zostały przedstawione wyniki badań na świecie oraz w Polsce, realizowanych przez Autorkę w latach 2012–2018, a także studia przypadków polskich i niemieckich przedsiębiorstw. Zaprezentowane rozważania i wyniki badań to praktyczne wskazówki, które mogą stanowić inspirację dla kadry zarządzającej do podjęcia działań w kierunku budowy zintegrowanego zarządzania procesowego.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Agnieszka Bitkowska (WZ / KZWZ)
Agnieszka Bitkowska
- Katedra Procesów Zarządzania
WydawcaWydawnictwo C.H. Beck
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
Wydanie1
ISBN978-83-8128-279-6
Inne ISBN978-83-8128-280-2
Rok wydania2019
Paginacja255
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych12.7
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie procesowe, zarządzanie w organizacjach
URL https://www.ksiegarnia.beck.pl/18152-od-klasycznego-do-zintegrowanego-zarzadzania-procesowego-w-organizacjach-agnieszka-bitkowska#opis
Językpl polski
Punktacja (całkowita)100
Oznaczenie korekty punktacjiZwiększenie punktacji (co najmniej jeden autor (N) deklaruje dziedzinę nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych)
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 100.0, 01-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?