Modelling of transport phenomena in cooled and solidifying single component and binary media

Jerzy Banaszek , Piotr Furmański , Marek Rebow

Abstract

Praca dotyczy matematycznego i numerycznego modelowania złożonych, nieliniowych, wieloskalowych procesów transportu masy składników, pędu i energii podczas krzepnięcia mediów jedno- i dwuskładnikowych. Zawiera ona krytyczny przegląd współczesnych modeli teoretycznych i technik symulacji komputerowej oraz oferuje nowe idee w zakresie mikromakroskopowego modelowania wspomnianych procesów procesów transportu z uwzględnieniem powstawania i rozwoju stabilnych i niestabilnych mikrostruktur. W szczególności rozważa się model pojedynczego kontinuum dla dwuskładnikowych mieszanin gdzie mikroskopowe i makroskopowe zjawiska są wzajemnie powiązane poprzez zaawansowane techniki uśredniania. Wiele miejsca poświęcono weryfikacji i eksperymentalnej walidacji proponowanych modeli numerycznych.
Book typeMonograph
Author Jerzy Banaszek (FPAE / IHE)
Jerzy Banaszek,,
- The Institute of Heat Engineering
, Piotr Furmański (FPAE / IHE)
Piotr Furmański,,
- The Institute of Heat Engineering
, Marek Rebow
Marek Rebow,,
-
Publisher name (outside publisher list) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN83-7207-585-9
Other ISBN
Issue year2005
Pages276
Keywords in Polishmodelowanie matematyczne, przenoszenie masy, przenoszenie ciepła, przenoszenie pędu, symulacja komputerowa, obróbka materiałów
Languageen angielski
Score (nominal)24
Publication indicators GS Citations = 10.0
Citation count*10 (2020-01-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?