Thermal contact resistance and other thermal phenomena at solid-solid interface

Piotr Furmański , Tomasz Wiśniewski , Jerzy Banaszek

Abstract

Monografia poświęcona jest zjawisku przepływu ciepła przez styku dwóch ciał stałych, zarówno w połączeniach nieruchomych, jak i ruchomych ciał, a zwłaszcza występującemu tam termicznemu oporowi kontaktowemu (TOK). W książce przedstawiono metody opisu mikro-geometrii powierzchni ciał, omówiono mechanizmy deformacji stykających się powierzchni i wymiany ciepła pomiędzy ciałami. Opisano metody modelowania termicznego oporu kontaktowego w warunkach ustalonych i nieustalonych, jak również metody i wyniki pomiarów eksperymentalnych TOK. Omówiono także sposoby zmiany, a zwłaszcza obniżenia, wartości termicznego oporu kontaktowego oraz przedstawiono typowe przypadki występowania termicznego oporu kontaktowego w technice i medycynie. Na końcu monografii zamieszczono przykłady teoretycznego przewidywania wartości TOK.
Book typeMonograph
Author Piotr Furmański (FPAE / IHE)
Piotr Furmański,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tomasz Wiśniewski (FPAE / IHE)
Tomasz Wiśniewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jerzy Banaszek (FPAE / IHE)
Jerzy Banaszek,,
- The Institute of Heat Engineering
Publisher name (outside publisher list) Institute of Heat Engineering. Warsaw University of Technology
Publishing place (Publisher address)Warsaw
ISBN978-83-901411-3-8
Issue year2008
Pages346
Keywords in Polishpowierzchnie międzyfazowe, zjawiska cieplne
Languageen angielski
Score (nominal)24
Publication indicators GS Citations = 23.0
Citation count*23 (2020-08-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?