Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych

Autorzy:

  • Bogdan Ozga-Zieliński

Streszczenie

W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania teorii niezawodności, a w zasadzie wykorzystania jej praktycznego aspektu, jakim jest inżynieria niezawodności i jej narzędzia opisu matematycznego obiektów i systemów technicznych w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przez człowieka, do opisu struktury niezawodnościowej systemu quasi-naturalnego – systemu hydrologicznego, jego bezpieczeństwa oraz występujących w nim zagrożeń wynikających z pojawiania się meteorologicznych i hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, traktowanych, jako zdarzenia niepożądane powodujące ryzyko wystąpienia strat zarówno fi nansowych jak i ludzkich. Dotychczas takie podejście do problemów bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemów hydrologicznych w tym ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi, do których należą duże wezbrania powodujące powodzie, nie było w hydrologii polskiej stosowane. Proponowane w pracy metody szacowania zagrożeń, ryzyka i strat związanych z występowaniem ekstremalnych zdarzeń hydrologiczno-meteorologicznych mają na celu zwiększenie możliwości obronnych przed tymi zdarzeniami i poprawienie zarządzania ryzykiem ich pojawiania się oraz wzmocnienie aktualnie stosowanych metod ochrony przed powodziami zgodnymi z wytycznymi europejskiej Dyrektywy powodziowej.

Identyfikator pozycji
WUT26508e31212d484ea8a7aa591b64a4be
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Inne kategorie
ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Autor
Bogdan Ozga-Zieliński Bogdan Ozga-Zieliński Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania (adres wydawcy)
Warszawa
Paginacja
125
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
6,25
ISBN
978-83-7814-355-0
Rok wydania
2015
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
Nr
69
Słowa kluczowe w języku polskim
inżynieria środowiska; hydrologia
Język
(pl) polski
Punktacja ministerialna (całkowita)
25
Punktacja
Punktacja MNiSW = 25.0, 30-05-2017, BookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań
3

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUT26508e31212d484ea8a7aa591b64a4be/
URN
urn:pw-repo:WUT26508e31212d484ea8a7aa591b64a4be

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or PerishOtwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony