Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych

Authors:

  • Bogdan Ozga-Zieliński

Abstract

W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania teorii niezawodności, a w zasadzie wykorzystania jej praktycznego aspektu, jakim jest inżynieria niezawodności i jej narzędzia opisu matematycznego obiektów i systemów technicznych w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przez człowieka, do opisu struktury niezawodnościowej systemu quasi-naturalnego – systemu hydrologicznego, jego bezpieczeństwa oraz występujących w nim zagrożeń wynikających z pojawiania się meteorologicznych i hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, traktowanych, jako zdarzenia niepożądane powodujące ryzyko wystąpienia strat zarówno fi nansowych jak i ludzkich. Dotychczas takie podejście do problemów bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemów hydrologicznych w tym ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi, do których należą duże wezbrania powodujące powodzie, nie było w hydrologii polskiej stosowane. Proponowane w pracy metody szacowania zagrożeń, ryzyka i strat związanych z występowaniem ekstremalnych zdarzeń hydrologiczno-meteorologicznych mają na celu zwiększenie możliwości obronnych przed tymi zdarzeniami i poprawienie zarządzania ryzykiem ich pojawiania się oraz wzmocnienie aktualnie stosowanych metod ochrony przed powodziami zgodnymi z wytycznymi europejskiej Dyrektywy powodziowej.

Record ID
WUT26508e31212d484ea8a7aa591b64a4be
Book type
Monograph
Other categories
ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Author
Bogdan Ozga-Zieliński Bogdan Ozga-Zieliński,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Publisher name (outside publisher list)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publishing place (Publisher address)
Warszawa
Pages
125
Publication size in sheets
6.25
ISBN
978-83-7814-355-0
Issue year
2015
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
No
69
Keywords in Polish
inżynieria środowiska; hydrologia
Language
(pl) Polish
Score (nominal)
25
book.scoring
Ministerial score = 25.0, 30-05-2017, BookNotMainLanguagesAuthor
Citation count
3

Cite


Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/book/WUT26508e31212d484ea8a7aa591b64a4be/
URN
urn:pw-repo:WUT26508e31212d484ea8a7aa591b64a4be

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page