Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych

Bogdan Ozga-Zieliński

Abstract

W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania teorii niezawodności, a w zasadzie wykorzystania jej praktycznego aspektu, jakim jest inżynieria niezawodności i jej narzędzia opisu matematycznego obiektów i systemów technicznych w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przez człowieka, do opisu struktury niezawodnościowej systemu quasi-naturalnego – systemu hydrologicznego, jego bezpieczeństwa oraz występujących w nim zagrożeń wynikających z pojawiania się meteorologicznych i hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, traktowanych, jako zdarzenia niepożądane powodujące ryzyko wystąpienia strat zarówno fi nansowych jak i ludzkich. Dotychczas takie podejście do problemów bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemów hydrologicznych w tym ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi, do których należą duże wezbrania powodujące powodzie, nie było w hydrologii polskiej stosowane. Proponowane w pracy metody szacowania zagrożeń, ryzyka i strat związanych z występowaniem ekstremalnych zdarzeń hydrologiczno-meteorologicznych mają na celu zwiększenie możliwości obronnych przed tymi zdarzeniami i poprawienie zarządzania ryzykiem ich pojawiania się oraz wzmocnienie aktualnie stosowanych metod ochrony przed powodziami zgodnymi z wytycznymi europejskiej Dyrektywy powodziowej.
Book typeMonograph
Other categories ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Author Bogdan Ozga-Zieliński (FEE / CEP)
Bogdan Ozga-Zieliński,,
- Chair of Environmental Protection
Publisher name (outside publisher list) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-7814-355-0
Issue year2015
Book series /Journal (in case of Journal special issue)Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, ISSN 1234-4338
No69
Pages125
Publication size in sheets6.25
Keywords in Polishinżynieria środowiska; hydrologia
Languagepl polski
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 25.0, 30-05-2017, BookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*3 (2018-12-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?