Marketing ku lojalności

Nemezjusz Pazio

Abstract

Loyalty is a dream of every man. It's a condition that excludes treason. In economic relations, but that state is rather genetically excluded. After all, this is a market "fight", all sorts of "stalking" aimed at the acquisition cash resources of a partner through the sale. However, in relations client - the brand or client - the company today is not about one-time actions, but repetitive, or that the customer has become faithful. And for this purpose is used the whole arsenal of tools to get him to bid brand or company offering it. Consumers means all of us - as the market develops and marketing tools to influence them - react just as he had expected of them. They become marketing shaped bodies. Such specific GMOs.
Book typeMonograph
Author Nemezjusz Pazio (FPE / IOPS)
Nemezjusz Pazio,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Publisher name (outside publisher list) Difin
ISBN978-83-7930-781-4
Issue year2015
Pages300
Keywords in Polishlojalność, satysfakcja, etyka, marketing
Keywords in Englishloyalty, satisfaction, ethics, marketing
Abstract in PolishLojalność to marzenie każdego dorosłego człowieka. To taki stan, który wyklucza zdradę. W relacjach ekonomicznych, stan ów jakby genetycznie jest wykluczony. Wszak jest to „walka” rynkowa, różnego rodzaju „podchody” mające na celu zdobycie zasobów pieniężnych partnera poprzez sprzedaż. Jednak w relacjach klient – marka czy klient – firma nie chodzi już dziś o akcje jednorazowe, lecz powtarzalne, czyli by klient-konsument stał się wierny. I w tym celu wykorzystywany jest cały arsenał narzędzi mających przekonać go do oferowanej marki czy oferującej ją firmy. Prezentacja rozległego zestawu tych środków zajmuje pierwszą część książki. W drugiej ma miejsce przegląd pomiaru ewentualnej lojalności, czy choćby tylko zadowolenia będącego do niej przesłanką. Omawiane problemy naświetlane są przykładami z praktyki marketingowej. Konsumenci stopniowo – w miarę rozwoju rynku i narzędzi marketingowego na nich oddziaływania – reagują tak jak się tego od nich oczekuje. Zdaniem badaczy z University of Pennsylvania J.D. Hansona i D.G. Yosifona „konsument nie tylko nie zauważa dyktatu zmiennych okoliczności, ale nawet nie myśli o ich istnieniu”. Stają się oni podmiotami marketingowo kształtowanymi. Ten wątek łączy część pierwszą i drugą książki. I tu chyba należy dopatrywać się części przyczyn lojalności konsumenckiej. Taka w każdym razie teza może być równie dobra jak każda inna.
Languagepl polski
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 25.0, 16-11-2018, BookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?