Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym

Jan Monkiewicz , Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Abstract

Publikacja ukazuje zmiany zachodzące w prawie krajowym i europejskim w tym obszarze oraz przedstawia zagrożenia, bariery w zapewnieniu skutecznej i efektywnej ochrony w praktyce stosowania przepisów przewidujących mechanizmy ochronne i wyzwania dla tej ochrony, zarówno w wymiarze regulacyjnym, praktycznym, instytucjonalnym, jak i systemowym. W monografii zidentyfikowano elementy instytucjonalnego systemu ochrony konsumenta. Poddano analizie aktualne wyzwania ochrony konsumenta związane z rozwojem i zastosowaniem w obszarze usług finansowych nowych technologii (tzw. FinTech), przeciwdziałaniem zjawisku missellingu na rynku usług finansowych oraz koniecznością rozszerzania kompetencji organów nadzoru publicznego nad instytucjami finansowymi i ich praktykami rynkowymi, tworzeniem nowych struktur (instytucji) w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej ochrony konsumentom tych usług. Autorzy monografii przedstawiają najbardziej aktualne problemy związane z ochroną konsumenta na rynku finansowym – jego regulacją, systemem instytucjonalnym, zagrożeniami i wyzwaniami. Prezentują je w różnych wymiarach – w kontekście doświadczeń wybranych krajów europejskich i nie tylko, w wymiarze krajowym oraz w świetle regulacji i działań podejmowanych aktualnie przez organy i instytucje UE, wskazując na silne uwarunkowania prawa europejskiego w tym właśnie zakresie. Po raz pierwszy w literaturze krajowej podjęta została tak obszerna i wielowymiarowa analiza prawa ochrony konsumenta na rynku finansowym, w ramach wyodrębnionego i powszechnie już raczej uznanego prawa rynku finansowego, jego stosowania w praktyce oraz systemowego znaczenia tej problematyki dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.
Book typeMonograph
Editor Jan Monkiewicz (FoM / CFFS)
Jan Monkiewicz,,
- Chair of Finance and Financial Systems
, Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Edyta Rutkowska-Tomaszewska,,
-
PublisherWolters Kluwer, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-8160-117-7
Issue year2019
Pages360
Publication size in sheets18
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-01-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor
Citation count*
Related publications (2)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?