Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych

Anna Sankowska

Abstract

Zważywszy na tezę o konieczności zaufania (Sankowska, 2011) we współpracy krystalizuje się potrzeba zgłębienia zagadnienia zaufania w kontekście sieci badawczo-rozwojowej, co jest celem głównym niniejszej pracy. Przez badania i rozwój rozumie się kreatywną pracę podejmowaną na zasadzie systematycznej w celu zwiększenia wiedzy oraz sposobu jej użycia do projektowania nowych zastosowań (Jain, Triandis,Weick, 2010). Obejmuje ona zarówno naukę, jak i inżynierię. Do badań i rozwoju zalicza się badania podstawowe oraz badania stosowane (Jain i in., 2010). Celem praktycznym książki jest wsparcie tworzenia sieci naukowo-badawczych, w szczególności heterogenicznych, przez analizę zaufania w sieci B&R. Dyskusja i badania empiryczne będą koncentrować się wokół analizy zaufania w sieciach B&R. W publikacji postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania cząstkowe: Jaka jest istota zaufania w sieci naukowo-badawczej? Jakie są kluczowe elementy tego zaufania? W jaki sposób zaufanie wspiera tworzenie i funkcjonowanie sieci B&R? W jaki sposób zaufanie wpływa na sieć B&R? Jakie są główne wyzwania, które wpływają na zaufanie w sieci B&R?
Book typeMonograph
Author Anna Sankowska (FPE / IOPS)
Anna Sankowska,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Publisher name (outside publisher list) PWN
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-01-18359-2
Issue year2015
Pages120
Publication size in sheets6
URL http://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-zaufania-w-sieciach-badawczo-rozwojowych,375101582,p.html
Languagepl polski
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 25.0, 30-05-2017, BookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?