Nośność podłoży nawierzchni dróg samochodowych wzmacnianych geosyntetykami. Badania doświadczalne

Krzysztof Józef Gradkowski

Abstract

This study deals with land transportation constructions, the principles of their technology and build, and maintenance stability of a part of them which constitutes an active layer of ground substructures of land road pavement. Analogy of construction of automobile and raił roads in relation to ground substructures of pavement allows us to analyze the problem jointly, without any typology divisions
Book typeMonograph
Author Krzysztof Józef Gradkowski (FCE / IRB)
Krzysztof Józef Gradkowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
PublisherWUT Publishing House [Warsaw University of Technology (PW)]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Other ISBNISSN 0137-2297
Issue year2008
Book series /Journal (in case of Journal special issue)Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
Vol151
Pages86
Publication size in sheets4.3
Keywords in Polishdrogi samochodowe, nawierzchnia, geosyntetyki
Keywords in Englishroad surface, geotextiles, road soil structures
Abstract in Polish Praca jest poświęcona zagadnieniom komunikacyjnych budowli ziemnych, ich zasadom technologii i konstrukcji oraz nośności intensywnie eksploatowanej ich części stanowiącej strefę aktywną podłoża gruntowego nawierzchni dróg lądowych. Analogie konstrukcji dróg lądowych, czyli dróg samochodowych i szynowych, w odniesieniu do gruntowych podłoży nawierzchni pozwalają na łączne analizowanie problemu bez podziałów rodzajowych. Technologia realizacji budowli ziemnych, uwarunkowania normowe i przepisy techniczne mają wpływ na późniejsze parametry jakości gruntowych podłoży nawierzchni oraz nawierzchni dróg lądowych i poszczególnych rodzajów dróg.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?