Building Chemistry. Laboratory Exercises

Lech Edward Czarnecki , Paweł Łukowski , Andrzej Garbacz , Bogumiła Grażyna Chmielewska , Justyna Kuziak

Abstract

Zadaniem opracowania jest umożliwienie studentom praktycznego zapoznania się z problemami chemii budowlanej w laboratorium. Tematyka ćwiczeń obejmuje oznaczenia związane z określeniem składu jakościowego i ilościowego materiałów budowlanych, zwłaszcza spoiw budowlanych, oraz przebiegiem reakcji chemicznych, w szczególności związanych z procesami korozji i jej skutkami w odniesieniu do betonu żelbetu i metali. Specjalnej uwadze studentów należałoby polecić ćwiczenie komputerowej symulacji hydratacji cementu, stanowiące przykład nowej dziedziny badań – Komputerowej Inżynierii Materiałów (Computation Material Science)
Rodzaj wydawnictwa książkowegoSkrypt
Autor Lech Edward Czarnecki (WIL / IIB)
Lech Edward Czarnecki
- Instytut Inżynierii Budowlanej
, Paweł Łukowski (WIL / IIB)
Paweł Łukowski
- Instytut Inżynierii Budowlanej
, Andrzej Garbacz (WIL / IIB)
Andrzej Garbacz
- Instytut Inżynierii Budowlanej
, Bogumiła Grażyna Chmielewska (WIL / IIB)
Bogumiła Grażyna Chmielewska
- Instytut Inżynierii Budowlanej
, Justyna Kuziak (WIL / IIB)
Justyna Kuziak
- Instytut Inżynierii Budowlanej
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-7814-517-2
Rok wydania2016
Paginacja138
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych6.9
Słowa kluczowe w języku polskimchemia budowlana, materiały budowlane,
Słowa kluczowe w języku angielskimbiulding materials, corrosion, Computation Material Science
Języken angielski
Plik
Building 2016.pdf 56.66 KB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 11-03-2019, BookMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót