Zarządzanie i Organizacja Środowiska Pracy

Ewa Górska , Jerzy Lewandowski

Abstract

Autorzy starali się usystematyzować wiedzę na temat zarządzania wykorzystując wyniki badań, krajowych i zagranicznych, ośrodków naukowych oraz własne doświadczenia naukowe, będące rezultatem szerokiej współpracy z przemysłem, a także przedstawić swój punkt widzenia na współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wychodząc z założenia , że współczesna gospodarka wymaga odmiennego spojrzenia na problemy zarządzania w organizacjach, klasyczne teorie zarządzania autorzy uzupełnili o zagadnienia zarządzania środowiskiem pracy w mikro – i makrootoczeniu. Wprowadzili humanistyczne podejście do organizacji środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypację człowieka w procesie pracy. Dodatkowo zaakcentowali wpływ bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w szczególności człowieka w nim zatrudnionego.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoPodręcznik akademicki
Kategorie publikacjiksiążka dydaktyczna; książka dydaktyczna
Autor Ewa Górska (WZ / LEKŚP)
Ewa Górska
- Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy
, Jerzy Lewandowski (WZ / LEKŚP)
Jerzy Lewandowski
- Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN978-83-7207-888-9
Rok wydania2016
Tomwyd. II poprawione
Paginacja528
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych21.2
Językpl polski
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 05-09-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?