Systemy Transmisji Optycznej WDM

Krzysztof Perlicki

Abstract

Podręcznik akademicki poświęcony technice zwielokrotnienia w dziedzinie długości fali (WDM), będącej jedną z podstawowych współczesnych technik telekomunikacyjnych, umożliwiającej realizację transmisji o bardzo dużej przepustowości, wykorzystywanej w systemach dalekiego zasięgu oraz w sieciach dostępowych. Opisano architekturę systemów WDM, zjawiska fizyczne wpływające na działanie i nadużycia w systemach WDM, a także standaryzację i model warstwowy oraz projektowanie i realizacje praktyczne, jak również metody badania systemów WDM. Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunków elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz dla osób mających, z racji wykonywanego zawodu, bezpośredni kontakt z nowoczesnymi systemami telekomunikacyjnymi. Książkę poświęcono najważniejszym zagadnieniom związanym z systemami transmisji optycznej ze zwielokrotnieniem falowym (WDM), które według techniczno-ekonomicznych analiz rynku telekomunikacyjnego będą warunkowały rozwój systemów telekomunikacji optycznej w najbliższej przyszłości. Zakres tematyczny podręcznika obejmuje najnowsze i najpopularniejsze rozwiązania stosowane w systemach telekomunikacji optycznej ze zwielokrotnieniem falowym oraz podstawy projektowania, utrzymania i zarządzania systemami WDM. Ze względu na dynamiczny rozwój tej dziedziny wiedzy zaprezentowano rozwiązania, które osiągnęły dojrzałość techniczną i znalazły uznanie w środowisku producentów systemów telekomunikacyjnych oraz u operatorów. W książce opisano: - budowę i zasadę działania elementów składowych systemów WDM, - zjawiska fizyczne wpływające na jakość ich pracy, - metody projektowania systemów transmisji optycznej, - organizację systemów WDM, - zastosowanie techniki zwielokrotnienia falowego w sieciach dostępowych, - miejskich oraz dalekiego zasięgu, nadużycia w systemach optycznych, - monitorowanie jakości pracy systemów WDM.
Book typeHandbook
Book categoriesDidactic book; Didactic book
Author Krzysztof Perlicki (FEIT / IT)
Krzysztof Perlicki,,
- The Institute of Telecommunications
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-206-1646-0
Issue year2007
Pages256
Publication size in sheets12.8
Keywords in PolishSYSTEMY TRANSMISJI OPTYCZNEJ ZE ZWIELOKROTNIENIEM FALOWYM (WDM), SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE, WDM, TRANSMISJA OPTYCZN
URL http://www.wkl.com.pl/systemy-transmisji-optycznej-wdm,1,1,456
Publication identifier Go to the library catalogue
Languagepl polski
Cover
systemy-transmisji-optycznej-wdm-b-iext12962875.jpg 25.37 KB
Score (nominal)12
Publication indicators GS Citations = 15.0
Citation count*15 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?