Zastosowanie algorytmów modyfikacyjnych do modelowania sygnałów radiolokacyjnych

Witold Czarnecki

Abstract

W książce "Zastosowanie algorytmów modyfikacyjnych do modelowania sygnałów radiolokacyjnych" przedstawiono nowe podejścia do modelowania i symulacji sygnału, oparte na modyfikowaniu rzeczywistych realizacji modelowanego sygnału lub sygnału w określonym sensie pokrewnego. Walory takiego podejścia do modelowania zostały przedstawione na przykładach symulacji kilku rodzajów sygnałów radiolokacyjnych, a jego praktyczną użyteczność zademonstrowano na przykładzie badania procesu przetwarzania sygnału w radarowym systemie do kontroli czystości powierzchni morza i udokumentowano wynikami licznych eksperymentów symulacyjnych. Pokazano, że proponowana metoda symulacji sygnału radiolokacyjnego może być z powodzeniem stosowana do symulacji sygnałów o różnorodnych właściwościach. Wymienić tu można sygnały odpowiadające zarówno przestrzennym, jak i skupionym (nazywanym często niezbyt precyzyjnie punktowymi) obiektom radiolokacyjnym, które charakteryzują się określonymi, właściwymi sobie, związkami widmowo-korelacyjnymi. Modyfikowanie rzeczywistych realizacji sygnału może być także wykorzystane do symulowania zarówno sygnałów niekoherentnych, jak i koherentnych. W celu potwierdzenia tych możliwości przytoczono wyniki symulacji sygnałów systemu SAR-owskiego o dużej rozdzielczości. Prezentowana koncepcja modelowania oraz przytoczone wyniki badań symulacyjnych są rezultatem wieloletnich badań własnych autora, a szczególnie rozwinięciem zaproponowanej wcześniej koncepcji zastosowania algorytmów permutacyjnych do symulacji sygnału tła radiolokacyjnego. Algorytmy modyfikacyjne wraz ze wspomnianymi wyżej algorytmami permutacyjnymi pozwalają skutecznie symulować zarówno składową użyteczną, jak i zakłócającą rzeczywistego sygnału radiolokacyjnego. Jednocześnie warto podkreślić, że skuteczności przedstawionych algorytmów towarzyszy prostota, z jaką mogą one być realizowane numerycznie. Rozdziały: 1. Wstęp 7 2. Przestrzenno-czasowe przetwarzanie sygnału radiolokacyjnego 13 3. Właściwości sygnału radiolokacyjnego 29 4. Modelowanie sygnału radiolokacyjnego 29 5. Algorytmy symulacji sygnału radiolokacyjnego 51 6. Symulacyjne badanie jakości przetwarzania 75 7. Podsumowanie 91
Book typeMonograph
Author Witold Czarnecki (FEIT / IT)
Witold Czarnecki,,
- The Institute of Telecommunications
Publisher name (outside publisher list) Wojskowa Akademia Techniczna
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-89399-67-0
Issue year2007
Pages101
URL http://komputeks.pl/zastosowanie-algorytmow-modyfikacyjnych-do-modelowania-sygnalow-radiolokacyjnych-p-3151.html
Languagepl polski
Cover
3025660460.jpg 46.79 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?