Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deformacji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej

Zbigniew Kotulski , Andrzej Nowicki , Wojciech Szczepiński

Abstract

W książce w syntetyczny sposób przedstawiono podstawowe informacje o rozchodzeniu się fal w ośrodkach sprężystych z odniesieniami do praktycznych zjawisk. Rozwiązania teoretyczne ilustrowane są poglądowymi rysunkami. Na szczególną uwagę zasługują przedstawione w książce mało znane wyniki eksperymentalne wizualizujące propagację fal, stanowiące ilustrację o dużym znaczeniu dydaktycznym. Zaprezentowano metodę charakterystyk mających fizyczne znaczenie. Metoda ta w wielu opracowaniach nie jest nawet wspominana. Omówiono ważne zagadnienie transmisji i odbić fali na powierzchniach styku ośrodków o różnych własnościach. Szczególnie istotne jest wprowadzenie pojęcia macierzy przejścia, znacznie upraszczające opis zjawiska dla układu wielu warstw. Sformułowano problem homogenizacji dla zagadnienia falowego. Rozpatrzono propagację impulsów falowych w ośrodkach warstwowych. Ultradźwiękowe badania materiałów i ultradźwiękowa diagnostyka medyczna opierają się na propagacji fal w strukturach, które mogą być przybliżone układami warstwowymi. Omówiono także jeden z najistotniejszych problemów ultrasonografii, a mianowicie promieniowanie źródeł o różnych kształtach oraz rozkłady pola ultradźwiękowego w polu dalekim i w polu bliskim przetwornika. Szczególnie interesujące są liczne charakterystyki promieniowania przetwornika. Praca stanowi cenne źródło informacji o rozchodzeniu się fal w ośrodkach sprężystych. Ze względu na swój zakres i odniesienia aplikacyjne książka ma duże walory dydaktyczne. Przedstawiono w niej przykłady zagadnień analizowanych zazwyczaj metodami analitycznymi, przykłady problemów rozwiązanych numerycznie i opisy zagadnień eksperymentalnych. Książka przeznaczona jest dla studentów i doktorantów studiów technicznych (szczególnie kierunku inżynierii biomedycznej), fizyki i matematyki zainteresowanych zagadnieniami propagacji fal sprężystych i ich zastosowaniami do ultrasonograficznych badań nieniszczących i w diagnostyce medycznej. Zagadnienia przedstawione w książce z pewnością zainteresują też geofizyków i radiofizyków analizujących problemy falowe w ośrodkach o strukturze warstwowej.
Book typeMonograph
Author Zbigniew Kotulski (FEIT / IT)
Zbigniew Kotulski,,
- The Institute of Telecommunications
, Andrzej Nowicki
Andrzej Nowicki,,
-
, Wojciech Szczepiński
Wojciech Szczepiński,,
-
Publisher name (outside publisher list) Belstudio
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-61208-10-5
Issue year2008
Pages272
URL http://ksiegarnia.iknt.pl/zbigniew-kotulski-andrzej-nowicki-wojciech-szczepinski-wprowadzenie-do-teorii-fal-naprezen-i-deformacji-w-zastosowaniach-technicznych-i-do-diagnostyki-ultradzwiekowej.html
Languagepl polski
Cover
wprowadzenie-do-teorii-f_8155.jpg 13.16 KB
Score (nominal)12
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2018-06-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?