Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The measurements of transmission quality on the powerline

Rafał Paweł Ciupa

Abstract

The thesis presents the results of measurement and research on powerline communication standards PRIME and G3-PLC. The tests were conducted in the designed and created by the authors experimental environments which represented divers conditions of carrier wave propagation. Furthermore, the history, structure of a power grid and the problems with their adaptation for the sake of data transmission are presented. Moreover, the classification, standardization and use of modern narrowband PLC standards are also included in the paper.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Paweł Ciupa (FEIT) Rafał Paweł Ciupa,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie jakości transmisji danych w sieci elektroenergetycznej
Supervisor
Sławomir Kula (FEIT) Sławomir Kula,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Kula (FEIT) Sławomir Kula,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
PLC, PRIME, G3-PLC, pomiary, sieć elektroenergetyczna
Keywords in English
PLC, PRIME, G3-PLC, measurements, powerline
Abstract in Polish
W niniejszej pracy ukazano wyniki badań i pomiarów standardów transmisji danych w sieci elektroenergetycznej PRIME oraz G3-PLC. Testy zostały przeprowadzone w zaprojektowanych i skonstruowanych przez autorów środowiskach badawczych, reprezentujących różnorodne warunki propagacji fali nośnej, pozwalając dokładnie określić jakość transmisji badanych standardów. Przedstawiono ponadto historię i budowę sieci elektroenergetycznej, a także problemy w jej adaptacji na potrzeby transmisji danych. W pracy zawarto również klasyfikację, standaryzację oraz zastosowania współczesnych wąskopasmowych standardów PLC.
File
  • File: 1
    Badanie jakości transmisji danych w sieci elektroenergetycznej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9792

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfff340826d5543a2acbe73e0d9e2fe3a/
URN
urn:pw-repo:WUTfff340826d5543a2acbe73e0d9e2fe3a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page