Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wybrane aspekty recyklingu i utylizacji ogumienia pojazdów oraz koncepcja regionalnej sieci zbiórki opon

Karolina Anna Kulik-Trzebieniak

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie problem zagospodarowania powstających z ogumienia pojazdów odpadów, a także opracowanie lokalnej sieci punktów zbiórki opon. Problem zagospodarowania odpadów gumowych w tym odpadów z ogumienia pojazdów zostanie przedstawiony w oparciu o obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a także przepisy obowiązujące w Unii europejskiej. W celu wprowadzenia do tematu ogumienia pojazdów, zostanie przedstawiony m.in. proces produkcji opon, ich budowa i typowe oznakowanie. Możliwości zagospodarowywania odpadów pochodzących z ogumienia pojazdów, przedstawione zostaną na podstawie wybranych technologii recyklingu zużytych opon, obejmujących: • proces regeneracji opon (metodą na „zimno” i na „ciepło”), • recykling materiałowy (rozdrobnienie), • recykling energetyczny (spalanie jako paliwa alternatywnego), • recykling chemiczny (wytwarzanie gazu syntezowego). Końcowym etapem pracy jest projekt sieci punktów zbiórki opon na terenie Województwa Mazowieckiego. Koncepcja sieci zostanie opracowana na podstawie wcześniej przyjętych założeń dotyczących ilości powstających odpadów, minimalnej ilości punktów zbiórki opon w poszczególnych powiatach oraz ich rozmieszczenia, a także na podstawie zgromadzonych informacji dotyczących obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi z ogumienia pojazdów praz możliwości ich zagospodarowania.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Anna Kulik-Trzebieniak Karolina Anna Kulik-Trzebieniak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2007
Issue date (year)
2007
Pages
148
Reviewers
Dariusz Dąbrowski (FACME/ICME) Dariusz Dąbrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Recykling, 2. Ogumienie, 3. Opony

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTffe13f70da424f69a54cd074b4c0d085/
URN
urn:pw-repo:WUTffe13f70da424f69a54cd074b4c0d085

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page