Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

EU funds as a source of financing for SMEs

Oliwia Magdalena Podlińska

Abstract

The main purpose of the work was to present the impact of EU funds on enterprises from the SME sector. The BA thesis focuses mainly on data concerning the Mazowieckie province and the district of Plock. The BA consist of three chapters. The first one contains information on the functioning of enterprises from the SME sector. This chapter lists the types of enterprises in this sector, their impact on the national economy and the possibilities and barriers they face. The second chapter discusses the subject of EU funds. The concepts of EU funds, their types and significance for entrepreneurs have been explained. The last chapter shows the impact of EU funds on the area of the Mazowieckie Province and the district of Plock. SME sector has been characterized in Plock and the use of EU funds in Plock and in the Mazowieckie voivodship.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Oliwia Magdalena Podlińska (CESS) Oliwia Magdalena Podlińska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Fundusze unijne jako źródło finansowania MSP
Supervisor
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Krajewska (CESS) Anna Krajewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
fundusze unijne, sektor MSP, przedsiębiorstwa, dotacje
Keywords in English
EU funds, SME sector , enterprises, grants
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było przedstawienie wpływu funduszy UE na przedsiębiorstwa z sektora MSP. Praca skupia się głównie na danych dotyczących województwa mazowieckiego oraz powiatu płockiego. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera informacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora MSP. W tym rozdziale wymienione zostały rodzaje przedsiębiorstw z tego sektora, ich wpływ na gospodarkę narodową oraz możliwości i bariery jakie przed nimi stoją. W drugim rozdziale poruszona została tematyka funduszy unijnych. Wyjaśnione zostały pojęcia funduszy unijnych, ich rodzaje oraz znaczenia dla przedsiębiorców. Ostatni rozdział pokazuje wpływ funduszy unijnych na obszar województwa mazowieckiego oraz powiatu płockiego. Scharakteryzowany został sektor MŚP w Płocku oraz wykorzystanie funduszy UE w mieście oraz w województwie mazowieckim.
File
  • File: 1
    286283_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30644

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTffde17e1fc46467585511f58ca8075bd/
URN
urn:pw-repo:WUTffde17e1fc46467585511f58ca8075bd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page