Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

CHANGE OF THE STRUCTURE OF EVENUE AND EXPENDITURE OF THE LOCAL GOVERNMENT BASED ON THE EXAMPLE COMMUNE OF KOŁOBRZEG, IN YEARS 2000-2015

Kamila Obuchowska

Abstract

Bachelor Thesis entitled „Change of the structure of evenue and expenditure of the local government based on the example commune of Kkołobrzeg, in years 2000-2015” conatins description of public administration institution in commune, their expertise and way of ellection. BA thesis shows how fonds are risen and spent.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamila Obuchowska (FASS) Kamila Obuchowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zmiana struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy w latach 2000-2015 na przykładzie gminy Kołobrzeg
Supervisor
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economics (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Eligiusz Nowakowski (FASS/DPELEP) Eligiusz Nowakowski,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
BUDŻET, DOCHODY, WYDATKI, ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
Keywords in English
BUDGET,EVENUE, EXPENDITURE, COMPETENCE
Abstract in Polish
Praca pt. „Zmiana struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy w latach 2000-2015 na przykładzie gminy Kołobrzeg” przedstawia analizę dochodów i wydatków budżetowych gminy na przestrzeni 15 lat. Samorząd terytorialny w Polsce ma burzliwą historię i przez lata formy jego organizacji bardzo się zmieniały. Jednak w 1990 roku nastąpiła stabilizacja jego pozycji i prawnych form działania. W pracy przedstawiono wykonawczy organ gminy, w więc wójta (burmistrza / prezydenta miasta), sposób jego powołania, zadania i kompetencje, a także tryb wyborów, realizowania powierzonych na mocy ustaw zadań przez organ stanowiąco-kontrolny, którym jest rada gminy. Omówiono źródła dochodów w budżecie gminy, a także kierunki wydatków środków zgromadzonych w ciągu roku budżetowego. Przygotowując pracę korzystano z literatury naukowej, a także aktów prawa krajowego o radze ustawy i miejscowego, do których zaliczamy uchwały budżetowe rady gminy.
File
  • File: 1
    Kamila Obuchowska, 263242.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13075

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTffbc056714624339a6c0c4f39d425910/
URN
urn:pw-repo:WUTffbc056714624339a6c0c4f39d425910

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page