Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Graphical interface design for the HMI display monitoring the work of an electric vehicle

Marta Pająk

Abstract

The main purpose of the thesis was to design the graphical interface of the HMI (Human Machine Interface) display to enable communication and monitoring of the electric vehicle belonging to the science club "Hybryda". This vehicle is equipped with two electric motors independently driving the rear wheels. A lithium-ion battery is also installed in it. These are the two main components whose parameters must be read and passed on to the driver. A seven-inch resistive display was used for this purpose. The first part of the thesis includes assumptions that help in creating interfaces for human and machine communication. Then their implementation in the design of the touch screen is presented and how to program the display. This part of the thesis also presents the description of the used components and applications. In the following chapters, a visualization of the completed project is shown on the actual display and a scheme of communication of the system with the master controller of the vehicle has been created. The CAN communication bus was used for this. The master controller manages the operation of electric machines and the BMS (Battery Management System) and retrieves from them the data sent to the HMI display.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Pająk (FACME) Marta Pająk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt interfejsu graficznego wyświetlacza HMI monitorującego pracę pojazdu elektrycznego
Supervisor
Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
68
Internal identifier
SIMR; D-2028
Reviewers
Paweł Krawczyk (FACME/ICME) Paweł Krawczyk ,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
-graficzny interfejs użytkownika-monitoring pokładowy-magistrale komunikacyjne-pojazd elektryczny
Keywords in English
-graphical user interface-on-board monitoring-communication buses-electric vehicle
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było zaprojektowanie interfejsu graficznego wyświetlacza HMI (Human Machine Interface), żeby umożliwić komunikację i monitorowanie pojazdu elektrycznego należącego do koła naukowego „Hybryda”. Pojazd ten jest wyposażony w dwa silniki elektryczne niezależnie napędzające tylnie koła. Zamontowana jest w nim też bateria litowo-jonowa. Są to dwa główne komponenty, których parametry muszą być odczytywane i przekazywane kierowcy. Użyto w tym celu siedmiocalowego wyświetlacza rezystancyjnego. W pierwszej części pracy uwzględniono założenia pomocne w tworzeniu interfejsów służących do komunikowania się człowieka i maszyny. Następnie przedstawiono ich implementację w projekcie ekranu dotykowego oraz sposób zaprogramowania wyświetlacza. Ta część pracy poświęcona jest również opisowi użytych komponentów i aplikacji. W kolejnych rozdziałach pokazano wizualizację wykonanego projektu na rzeczywistym wyświetlaczu oraz stworzono schemat komunikacji układu ze sterownikiem nadrzędnym pojazdu. Użyto do tego magistrali komunikacyjnej CAN. Sterownik nadrzędny zarządza pracą maszyn elektrycznych oraz systemu BMS (Battery Management System) i pobiera z nich dane wysyłane do wyświetlacza HMI.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30375

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTffbbc368ffec48ef9842d20a1638cd27/
URN
urn:pw-repo:WUTffbbc368ffec48ef9842d20a1638cd27

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page