Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Community Centre in Muzealna street in Bielany in Warsaw

Michał Marcin Czechowski

Abstract

The subject of the study is a building located on a plot of land located in Warsaw at Młociny at Muzealnej Street. The building has been designed as a cultural centre for the local residents, whose primary function is to integrate and educate them. The building is settled in a context of varied character. It is located on a corner plot at the crossroads of Puławska and Muzealna Street, which is the entrance road to the capital city with lot of traffic. On both sides of this road there are two different and separated areas. On the side where the community centre is designed, dominate buildings of single-family houses located on a gently flowing terrain towards the Vistula embankment. The whole area is densely covered with low and high greenery. On the other side of Puławska Street there are blocks of flats with a much higher density factor. The building program was developed on the basis of observations, analyses and interviews with the residents of Młociny. The program of the building with less than a thousand square meters of space includes: an exhibition room, a café, an educational room, coworking space, a banquet room with a terrace and a fitness room. When designing the community centre, the emphasis was placed on the aspect of integration between the residents. For this purpose, an internal semi-open courtyard was designed with a garden. All major rooms have been glazed towards the green centre of the building. Each of the rooms has a clearly directed opening to the garden. The form of the building plays an important role in the space in which it is located. First of all, it is very exposed from the perspective of people entering the city through Puławska Street. In addition, it is located at the end of the historical Baroque urban axis connected with the 18th century Brühl Palace. For this reason, it was decided to emphasize the corner of the building. The part of building situated in the corner was elevatet to the secound floor and designed with a huge glazing facing the direction of thouse who are entering the city. A diagonal wall on the ground floor, which leads to the main entrance to the building, is an additional step. The entrance area becomes a small triangular square ideal to serve as a meeting place. From Muzealna Street on the ground floor the same kind of glazing was used. Above it there is a massive solid suspended cantilever block, in which there is a banquet hall. The characteristic extension of the building is designed to highlight the direction of the urban axis to the Brühl palace and to give a dynamic character to its form by using the contrast beteen the glass and massive bright volume. Designing the object it was decided to use cross laminated timber. It has very good technical parameters. Thank the posibility to use prefabrication when using this technology the construction works can be sagnificantly speeded up. Moreover, it allows to expose wooden structure in the interior. Wood is responsible for keeping to the proper microclimate in the interiors, which was considered as an important factor for the public building. The elevation was designed useing narrow range of materials. It is dictated by the intention of gentle emphasizing the designed form of the building. Wooden window joinery was used that with the structural timber visible also on the elevation. The external walls are covered with natural clay plaster. In this way, natural materials - wood and plaster - were juxtaposed with reflective and translusent glass. The House of Culture in Młociny undoubtedly offers its residents a new and better quality in terms of accessing cultural events. It is a response to the demand of residents who want to have an alternative option to develop their interests and use efectively their free time rather than visiting the next shopping mall.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Marcin Czechowski (FA) Michał Marcin Czechowski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Dom Kultury przy ulicy Muzealnej na Bielanach w Warszawie
Supervisor
Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1848/L
Reviewers
Małgorzata Mirecka (FA/CUDPP) Małgorzata Mirecka,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
dom kultury, bielany, ogród, sąsiedztwo, kawiarnia, sala fitnes, coworking, sala bankietowa, wystawy, edukacja, społeczeństwo, młociny, Warszawa
Keywords in English
coworking, bielany, cafe , fitnes, neighbourhood, society, leisure, education, exhibition, society, mlociny, Warsaw
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku znajdującego się na działce zlokalizowanej w Warszawie na Młocinach przy ulicy Muzealnej. Budynek został zaprojektowany jako dom kultury przeznaczony dla okolicznych mieszkańców, którego nadrzędną funkcją ma być integracja oraz edukacja. Budynek osadzony jest w heterogenicznym kontekście. Znajduje się na narożnej działce przy skrzyżowaniu z ulicą Pułkową, która jest drogą wjazdową do miasta, na której panuje duży ruch samochodowy. Po obu stronach tej arterii znajdują się dwa odmienne pod względem zabudowy, obszary. Po stronie, na której projektowany jest dom kultury dominują budynki jednorodzinne zlokalizowane na delikatnie opadającym terenie w kierunku Skarpy Wiślanej. W tej części znajduje się wiele terenów zielonych. Po drugiej stronie ulicy Pułkowej znajdują się bloki mieszkalne o znacznie wyższym współczynniku gęstości zabudowy. Program budynku został opracowany w oparciu o obserwacje, analizy oraz rozmowy z mieszkańcami Młocin. Na powierzchni niespełna tysiąca metrów kwadratowych zaprojektowano: salę wystawową, kawiarnię, salę edukacyjną, miejsce do pracy, salę bankietową z tarasem oraz salę fitness. Podczas projektowania domu kultury położono nacisk na aspekt integracji mieszkańców. W tym celu zaprojektowano wewnętrzny półotwarty dziedziniec, na którym przewidziano ogród. Wszystkie najważniejsze pomieszczenia zostały przeszklone w jego kierunku. Każda z sali posiada wyraźnie zdefiniowane otwarcia. Bryła budynku pełni ważną rolę w przestrzeni, w której się znajduje. Jest wyeksponowana na widok osób wjeżdżających do miasta ulicą Pułkową. Ponadto znajduje się na końcu historycznej barokowej osi urbanistycznej powiązanej z zabytkowym XVIII wiecznym Pałacem Brühla. W celu zaznaczenia tych uwarunkowań zdecydowano się wyraźnie zaakcentować narożnik budynku. Zaprojektowano lokalne podniesienie bryły do dwóch kondygnacji oraz zastosowano duże przeszklenia. Dodatkowym zabiegiem jest ukośne poprowadzenie ściany na parterze, które prowadzi do głównego wejścia. Powstała w ten sposób strefa wejściowa stała się niewielkim placem idealnym na miejsce spotkań. Od ulicy Muzealnej na parterze zastosowano duże przeszklenie sali wystawowej. Nad nią znajduje się masywna bryła nadwieszonej wspornikowo sali bankietowej. Charakterystyczne wysunięcie ma na celu podkreślenie kierunku osi urbanistycznej oraz nadać dynamiki kompozycji wykorzystując kontrast szkła oraz nadwieszonej, otynkowanej bryły. Konstrukcja obiektu wykonana została w technologii drewna CLT. Odznacza się wysokim współczynnikiem wytrzymałości oraz znacząco przyspiesza prace budowlane, ponieważ wszystkie elementy są prefabrykowane. Pozwala na wyeksponowanie konstrukcji we wnętrzach. Drewno sprzyja utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu we wnętrzach co jest istotnym aspektem dla budynku użyteczności publicznej. Elewacje zaprojektowano przy użyciu wąskiej palety materiałów. Podyktowane było to zamiarem subtelnego podkreślenia zaprojektowanej bryły. Zastosowano drewnianą stolarkę okienną harmonijnie współgrającą z drewnem konstrukcyjnym widocznym na elewacji. Ściany zewnętrzne pokryto naturalnym tynkiem glinianym. W ten sposób zestawione zostają naturalne materiały- drewno i tynk z gładkim refleksyjnym i przeziernym szkłem. Dom Kultury na Młocinach niewątpliwie oferuje mieszkańcom nową i lepszą jakość, jeśli chodzi o dostęp do kultury i rozrywki. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez mieszkańców, którzy potrzebują alternatywy od oferty prezentowanej przez galerie handlowe.
File
  • File: 1
    275764_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33032

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTff888999d7284cc88549f07456d26dba/
URN
urn:pw-repo:WUTff888999d7284cc88549f07456d26dba

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page