Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Strategic sponsors influence on the development of the football club based on an example of Wisla Plock S.A

Jacek Kowalski

Abstract

Marketing has become ubiquitous in contemporary sport. Advertising and marketing departments are doing as much as possible, to find the best way to display their company's logo on a T-shirt, shorts or on the sport arenas. Thanks to them, sportsmens receive necessary funds to develop therselfs and improve theier abilities. Marketing becomes common all around the sport world, both team and individual sports. Every company tries to find its unique way in marketing. Red Bull for example sponsored Adam Małysz with the "Red Bull will give you wings" formula in his advertising campaign, or Orlen, who has sponsored all kinds of raids for years, as a leader in the refinery and petrochemical industry. Sports clubs gains money for development from the three main financing sources: a commercial source, i.e. sponsors, TV broadcast rights and income from event day. The best situation for the club is a case when all these sources are balanced. Loosing of one of the budget components will not be as noticeable as in case of beeing dependent on only one. The loss of cash from straegic sponsors, which can be over 80% of the club's annual income, is often associated with its bankruptcy or, the best scenario, with a serious club structures' disruption . The importance of strategic sponsors in today's sport is invaluable for management and everyone would like to have the most generous one. In the past sportmens and sport clubs had to apply for sponsors, fighting for every zloty. Nowadays the situation has changed drastically and the sponsors are seeking opportunities to represent their company in the players' outfits. The media and image value generated by the sports event for the advertiser is invaluable. It's impossible to convert value of image into any specified amout of cash, but every analyst clearly states that the advertising path through sponsorship is the most effective advertisement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jacek Kowalski (CESS) Jacek Kowalski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Znaczenie sponsorów strategicznych na przykładzie klubu piłkarskiego Wisła Płock
Supervisor
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
sponsoring, marketing, sponsor strategiczny, reklama
Keywords in English
sponsoring, marketing, strategic sponsor, advertisement
Abstract in Polish
W dzisiejszym sporcie marketing stał się wszechobecny. Działy reklamowe i marketingowe firm dwoją się i troją żeby znaleźć najlepszy sposób na wyeksponowanie logo swojej firmy na koszulce, spodenkach sportowca, czy na samej arenie zmagań sportowych. Ich wielka potrzeba bycia w sporcie zapewnia sportowcom niezbędne pieniądze żeby móc się rozwijać i udoskonalać swoje zdolności. Marketing stał się powszechny we całym sportowym świecie, zarówno w sportach drużynowych jak i indywidualnych Każda firma stara się odnaleźć w marketingu na swój osobliwy sposób i tak Red Bull sponsorował Adama Małysza mając w swojej kampanii reklamowej formułę „Red Bull doda Ci skrzydeł”, albo Orlen który od lat sponsoruje wszelkiego rodzaju rajdy będąc potentatem w branży rafineryjno-petrochemicznej. Kluby sportowe zdobywają pieniądze na rozwój z trzech głównych źródeł finansowania. Źródło komercyjne, czyli pochodzące od sponsorów, wpływy ze sprzedanych praw do transmisji telewizyjnych oraz przychody z dnia meczowego. Najlepszą sytuacją dla klubu, jest jeżeli wszystkie te składowe się równoważą, gdyż ewentualna utrata jednej ze składowych budżetu nie będzie tak odczuwalna jak w przypadku pokrywania wydatków i uzależniania się od jednego ze źródeł finansowania. Strata wpływu gotówki od sponsorów strategicznych, który potrafi stanowić ponad 80% rocznych dochodów klubu, często wiążę się z jego bankructwem, a w najlepszym wypadku z poważnym zachwianiem struktur. Znaczenie sponsorów strategicznych w dzisiejszym sporcie jest nieocenione dla zarządów i każdy chciałby mieć jak najhojniejszego sponsora. O ile kiedyś to sportowcy i kluby sportowe musiały się ubiegać o sponsorów, walcząc o każdą złotówkę o tyle teraz sytuacja zaczęła się drastycznie zmieniać i to sponsorzy zaczynają zabiegać o możliwość reprezentowania swojej firmy na strojach zawodników. Wartość medialna i wizerunkowa jaką wytwarza impreza sportowa dla reklamodawcy jest nieoceniona i chociaż nie da się jej w żaden sposób przeliczyć na konkretne pieniądze, każdy analityk jednoznacznie stwierdza, że droga reklamy przez sponsoring jest najbardziej efektywną reklamą.
File
  • File: 1
    pracca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24148

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTff73f914eaad44b58c8d48c79445b4f0/
URN
urn:pw-repo:WUTff73f914eaad44b58c8d48c79445b4f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page