Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wireless Internet Access in the extensive transport facilities

Szymon Kazuła

Abstract

This document aims to present selected methods of Internet access along with their characteristics of them. Based on the abovementioned theoretical basis, author developed a Project regarding wireless access to the Internet on the selected transport object, which is a train station in Radom. Discussed issues and performed analysis also cover the issue of radio wave propagation in confined spaces. The scope of this document encompasses the analysis of current scientific publications, radio signal strength measurements conducted in the new wing of the Faculty of Transport of Warsaw University of Technology (to show the problem of radio wave propagation in buildings) and project regarding implementation of radio network which covers Radom railway station using 802.11n standard. The first chapter contains a short introduction to the work subject and serves as a guide for the following chapters. The second chapter serves as the introduction to the basic concepts related to the Internet. A brief history of Internet is described along withits generally accepted definitionsand most important features. The third chapter contains a division and description of Internet access methods (including their main division between wired and wireless methods). The summary of this chapter also contains an assessment and analysis of previously described methods. The fourth chapter contains the description of wireless Internet access method – 802.11n which was later used in the radio network project. It also includes the characteristics of most popular standards from the IEEE 802.11 family. The next chapter addresses issues of radio wave propagation with a special emphasis on how this phenomenon works indoors. It also presents examples of attenuation of typical building materials. In this chapter the Author made measurements of the radio station in the new wing of the Faculty of Transport of Warsaw University of Technology, depicting the phenomenon of wave propagation in buildings. The last chapter of this document contains the project regarding radio network for the train station in Radom. It includes the characteristics of the transport facility, assumptions and design requirements, the logical network design and selection of equipment needed to ensure appropriate network coverage.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Kazuła (FT) Szymon Kazuła,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Bezprzewodowy dostęp do Internetu w rozległych obiektach transportowych
Supervisor
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ireneusz Sitek (FT/TCTI) Ireneusz Sitek,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Internet, 802.11, PKP, propagacja fal radiowych, obiekt transportowy, sygnał, metody dostępu
Keywords in English
Internet, 802.11, radio wave propagation, train station, Radom, transport facility, methods of access to the Internet.
Abstract in Polish
Celem pracy jest wykonanie projektu bezprzewodowego dostępu do Internetu na wybranym obiekcie transportowym, jakim jest dworzec PKP w Radomiu. Ma on na celu zapewnienie dostępu do sieci zarówno podróżnym jak i pracownikom dworca. W pracy przedstawiono aspekt teoretyczny dotyczący Internetu, wraz z krótką historią sieci i jej najważniejszymi cechami. Opisano również wybrane metody dostępu do Internetu, które później porównano i poddano ocenie, ze szczególną analizą standardów z rodziny IEEE 802.11. W ramach przedstawienia zjawiska propagacji fal radiowych w pomieszczeniach oprócz opisu teoretycznego, wykonano pomiary mocy sygnału w nowym skrzydle Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, pokazując jednocześnie wpływ poszczególnych elementów budowlanych na jakość sygnału radiowego. Opracowano również projekt pokrycia siecią radiową dworca PKP w Radomiu, przy zapewnieniu dostęp do sieci zarówno w budynku, placu znajdującym się przed dworcem i na peronach.
File
  • File: 1
    Bezprzewodowy_dostep_do_Internetu_w_rozleglych_obiektach_transportowych.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11863

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTff34b2264c724c6a844fbe9877ea9298/
URN
urn:pw-repo:WUTff34b2264c724c6a844fbe9877ea9298

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page