Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a tail lift docks to remove waste

Dominik Romanowski

Abstract

The project is one of the first steps in the formation of a mechanical device. During construction by using the issues of materials’ strength, a potential engineer is able to predict the behaviour of the device during while its exploitation. In my diploma thesis, it has been deliberated about the project of tail lift dock used in garbage trucks. The first chapters present typical topics of strength, welding technology and constructions of loading mechanics for garbage trucks. Another chapters of my thesis are intended making project of tail lift dock and plate. Elements of the loading dock including garbage have been chosen from available manufactures. The whole project of tail lift dock is agreeable to CE marking.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Romanowski (FCEMP) Dominik Romanowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt skrzyni załadowczej pojazdu do usuwania odpadów
Supervisor
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
śmieciarka, odpady, transport
Keywords in English
garbage truck, waste, transportation
Abstract in Polish
Projekt jest jednym z pierwszych etapów powstawania urządzenia mechanicznego. Podczas konstruowania, dzięki zagadnieniom wytrzymałościowym inżynier jest w stanie przewidzieć zachowanie urządzenia podczas jego funkcjonowania. W pracy dyplomowej został wykonany projekt skrzyni załadowczej pojazdu ciężarowego typu śmieciarka. Pierwsze rozdziały pracy dotyczą typowych zagadnień wytrzymałościowych, technologii spawalniczej oraz konstrukcji mechanizmów załadunkowych śmieciarek. Kolejne rozdziały pracy zostały przeznaczone na projekt konstrukcji skrzyni oraz płyty wypychowej. Elementy wanny załadunkowej wchodzącej w skład śmieciarki zostały dobrane z norm oraz z elementów dostępnych u producentów pojazdów ciężarowych typu śmieciarka. Cały projekt skrzyni załadunkowej jest zgodny z obowiązującymi wymogami Unii Europejskiej.
File
  • File: 1
    253660_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8200

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTff2ec2ff3e7541689aaf26fbf0110f5d/
URN
urn:pw-repo:WUTff2ec2ff3e7541689aaf26fbf0110f5d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page