Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Oddziaływanie Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie na środowisko i lokalną społeczność

Paulina Dylewska

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Paulina Dylewska (WIBHiIŚ) Paulina Dylewska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Tytuł w języku polskim
Oddziaływanie Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie na środowisko i lokalną społeczność
Promotor
Krystyna Niesiobędzka (WIBHiIŚ/ZIBJŚ) Krystyna Niesiobędzka Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska (WIBHiIŚ/ZIBJŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska (WIBHiIŚ/ZIBJŚ)
Kierunek / specjalność studiów
, Ochrona Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
21-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Elżbieta Krajewska (WIBHiIŚ/ZIBJŚ) Elżbieta Krajewska Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska (WIBHiIŚ/ZIBJŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Krystyna Niesiobędzka (WIBHiIŚ/ZIBJŚ) Krystyna Niesiobędzka Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska (WIBHiIŚ/ZIBJŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
składowisko, odpady, promieniotwórczość, izotopy, radioaktywność, Różan, środowisko, społeczność, wpływ, oddziaływanie, ochrona radiologiczna
Słowa kluczowe w języku angielskim
repository, waste, radioactive, impact, environment, community, radiological protection, radionuclides, radioactivity, Różan
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca inżynierska_Paulina_Dylewska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11977

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTff18a1ee01dc426fb6a09e91cc3755d6/
URN
urn:pw-repo:WUTff18a1ee01dc426fb6a09e91cc3755d6

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony