Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of setting up the economic activity for the selected transport enterprise

Paulina Abramek

Abstract

The aim of this thesis is to analyze the costs of setting up and operating the transport enterprise, which is the company "Transport - XY." In the first chapter legal acts regulating the activity of transport on the market providing transport services are presented. The second chapter focuses on the emerging transport enterprise and the conditions required to open and lead such activity. Next, the company "Transport – XY”, which provides international transport services, is characterized. Then, the transportation task, which allowed to analyze the costs of transport activities, is depicted. The task is to transport 3168 units of euro pallets with automotive parts during one year from Olsztyn to Bologna and 3168 pieces of pallets with lightning items from Venice to Olsztyn with help of 2 sets of tractor-trailer. The driver covers the route from Bologna to Venice without cargo. In the third chapter, the costs in the road transport, which can be divided into the fixed, variable and additional, are showed. The initial costs incurred in setting up the company are also introduced. The fourth chapter presents the analysis of setting up and operating costs of the company "Transport – XY”. The total costs incurred by the analyzed company in the first year of business are calculated and amounts to 1 116 760,14 PLN. In terms of initial, fixed, variable, and additional costs they amount respectively 158 830,80 PLN (14%) 381 220,60 PLN (34%) 332 675,37 PLN (30%) 244 033,37 PLN (22%). The analysis of setting up and operating the transport company "Transport - XY" allow to calculate the cost of 1 km of the realization of the transportation task and the cost of service in the above-mentioned transport relation. With the usage of the rolling stock in 100% these costs amount, respectively: 3,60 PLN and 11 632,92 PLN. After comparing the cost of 1 km of the realization of transportation task with offers of transport companies existing in the transport services market, it is found that the rate offered by the analyzed company, including the margin of 20%, means that it has a chance to enter the market of transport services and it is profitable to run.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Abramek (FT) Paulina Abramek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza uruchomienia działalności gospodarczej dla wybranego przedsiębiorstwa transportowego
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Mariusz Wasiak (FT/TSEL) Mariusz Wasiak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, działalność, przedsiębiorstwo, koszty w transporcie, analiza
Keywords in English
transport, activity, company, the cost of transport, analysis
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza kosztów uruchomienia i działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowego, którym była firma „Transport – XY”. W rozdziale 1 zostały przedstawione akty prawne regulujące działalność transportową na rynku świadczącym usługi transportowe. W rozdziale 2 dokonano charakterystyki nowopowstającego przedsiębiorstwa transportowego. Przedstawiono warunki, jakie należy spełnić, aby otworzyć taką działalność oraz ją prowadzić. Scharakteryzowano firmę „Transport – XY”, która świadczy usługi przewozowe międzynarodowe. Przedstawiono zadanie przewozowe, które pozwoliło na dokonanie analizy kosztów prowadzenia działalności transportowej. Polegało ono na przewiezieniu w ciągu roku 3168 sztuk palet euro z częściami samochodowymi w relacji Olsztyn – Bolonia oraz 3168 sztuk palet z artykułami oświetleniowymi w relacji Wenecja – Olsztyn za pomocą 2 zestawów ciągników siodłowych z naczepami. Trasę Bolonia – Wenecja kierowca pokonywał bez ładunku. W rozdziale 3 przedstawiono koszty występujące w transporcie samochodowym, które można podzielić na stałe, zmienne oraz dodatkowe. Opisano również koszty początkowe, które należy ponieść przy zakładaniu firmy o takiej specyfice. W rozdziale 4 wykonano analizę kosztów uruchomienia i działalności firmy „Transport – XY”. Wyliczono w pierwszym roku istnienia działalności koszty całkowite ponoszone przez analizowaną firmę, które wyniosły 1 116 760,14 zł. W podziale na koszty początkowe, stałe, zmienne oraz dodatkowe wyniosły one odpowiednio: 158 830,80 zł (14 %), 381 220,60 zł (34 %), 332 675,37 zł (30 %), 244 033,37 zł (22 %). Dokonana analiza uruchomienia i działalności firmy transportowej „Transport – XY” pozwoliła na obliczenie kosztu 1 km realizacji zadania przewozowego oraz kosztu za usługę transportową w wyżej wymienionej relacji przewozowej. Koszty te wyniosły przy wykorzystaniu taboru w 100 % odpowiednio w pierwszym roku działalności 3,60 zł oraz 11 632,92 zł. Po porównaniu kosztu 1 km realizacji zadania przewozowego z ofertami firm istniejących już na rynku usług transportowych stwierdzono, że stawka oferowana przez analizowaną firmę z uwzględnieniem marży na poziomie 20 % powoduje, że ma ona szansę zaistnieć na rynku usług transportowych i jest opłacalne jej uruchomienie.
File
  • File: 1
    PAULINA ABRAMEK PRACA INŻYNIERSKA LITTS 250015.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12503

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfedfc6dd3e674c459de0b73fd01b4d1f/
URN
urn:pw-repo:WUTfedfc6dd3e674c459de0b73fd01b4d1f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page