Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Beverage production program and visualization in TIA Portal environment

Marcin Gałązka

Abstract

The thesis was motivated by willingness to know / learn programming PLC driver in TIA Portal. This new environment in the producer’s opinion allows for comprehensive implementation of automation tasks. The PLC program and HMI visualization were created on the example of a simplified beverage production process. The principle of machine operation was discussed in the second chapter, which also includes a description of the process. Due to the fact that the process includes numerous machines, it was necessary to simplify and refer to the basic functions. The principle of the operation was preserved. The third chapter is a theoretical explanation of the principle of PLC controllers based on literature. The division of PLC drivers and explanation of their construction were presented. The selection and technical specification od S7-300 315-2 PN / DP controller (driver) was made based on the producer’s technical documentation. Then, there is a brief presentation of the TIA Portal programming environment with a special regard to the STEP 7 Professional, WinCC and SIMATIC S7 PLCSIM. The project created in this software was the main subject of this thesis, the effect of which was presented in the fifth chapter describing the subsequent stages of HMI visualization. The PLC algorithm in LAD was attached in Annex No. 1. In the later stage of work, the automation elements were discussed mainly in the form of optical sensor and inductive sensor. The sixth chapter includes technical documentation of these components and their photos taken from the producer’s website. The connection diagrams were made in SEE Electrical and attached in Annex No. 2.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Gałązka (FPE) Marcin Gałązka,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Program i wizualizacja procesu produkcji napoju w środowisku TIA Portal
Supervisor
Jarosław Chrzanowski (FPE/IoMP) Jarosław Chrzanowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Chrzanowski (FPE/IoMP) Jarosław Chrzanowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Mirosław Nejman (FPE/IoMP) Mirosław Nejman,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
TIA Portal, sterowniki PLC, procesy produkcyjne, S7-300, programy PLC, wizualizacja HMI
Keywords in English
TIA Portal, PLC drivers, production process, S7-300, PLC programs, HMI visualizations.
Abstract in Polish
Streszczenie Motywacją podjęcia i wykonania pracy była chęć poznania i nauki programowania sterowników PLC w środowisku TIA Portal. Nowe środowisko w opinii producenta pozwala na kompleksową realizację zadań automatyki. Na przykładzie uproszczonego procesu produkcji napoju powstał program PLC oraz wizualizacja paneli HMI. Opis procesu produkcyjnego i zasada działania stanowiska opisano w rozdziale. Z uwagi na to, że proces obejmuje wiele maszyn konieczne było uproszczenie i odwołanie się do ich podstawowych funkcji z zachowaniem istoty ich działania. W rozdziale trzecim wyjaśniono zasadę działania sterowników PLC w odniesieniu do zadania postawionego w niniejszej pracy. Przedstawiono podział sterowników oraz wyjaśnienie ich budowy z rozdzieleniem na poszczególne moduły. Dobór i specyfikacja techniczna sterownika S7-300 315-2 PN/DP dokonany został w oparciu o dokumentację techniczną producenta i również przedstawiony został w tym rozdziale. W kolejnym rozdziale opisano środowisko projektowe TIA Portal. Z szczególnym uwzględnieniem STEP 7 Professional, SIMATIC WinCC oraz SIMATIC S7 PLCSIM. Projekt wykonany w tym środowisku był głównym tematem niniejszej pracy w rozdziale piątym opisano kolejne etapy wizualizacji. W załączniku numer 1, załączono algorytm programu PLC. W kolejnym etapie pracy omówiono elementy podzespołów automatyki głównie fotoprzekaźników refleksyjnych oraz czujników indukcyjnych. W rozdziale szóstym zamieszczono dokumentację. Schematy podłączenia (załącznik numer 2) wykonane zostały w programie SEE Electrical V8R2.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Marcin_Gałązka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34924

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfedc5ddc7d8a4d709bae5441e6f9bf36/
URN
urn:pw-repo:WUTfedc5ddc7d8a4d709bae5441e6f9bf36

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page