Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of thermomodernization of a residential building

Julia Małgorzata Lech

Abstract

The purpose of the following engineering thesis is to develop a thermomodernization method for a terraced residential building. The objecy construction was built in 2017 in Konstancin-Jeziorna. The source for the analysis was the construction project. Energy performance certificates for the existing condition were made using the ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 program. Due to the fact that the building has 8 residential premises and each of them has a separate heat source, the analysis of three most representative premises was carried out. Then, energy audits were carried out and the most favorable thermomodernisation option was determined. Finally, to compare the effects, energy performance certificates of the premises after the project were made. The ultimately proposed modernization method includes replacement of the heat source, insulation of external walls and ceiling under the unheated attic, replacement of window and door frames and installation of photovoltaic panels, which will reduce the annual energy demand by about 77% and an annual energy cost saving from 700 to 900 PLN .
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Julia Małgorzata Lech (FCE) Julia Małgorzata Lech,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego
Supervisor
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-08-2019
Issue date (year)
2019
Pages
105
Internal identifier
DIL-5567
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka (FCE/ICE) Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego.
Keywords in English
Thermomodernization, energy audit, energy performance certificate
Abstract in Polish
Celem poniższej pracy inżynierskiej, jest opracowanie sposobu termomodernizacji budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej. Obiekt powstał w 2017 roku w Konstancinie-Jeziornej. Źródłem do wykonania analizy był projekt budowlany. Za pomocą programu ArCADia- TERMOCAD PRO 7.1 zostały wykonane świadectwa charakterystyki energetycznej dla stanu istniejącego. W związku z tym, że w budynku znajduje się 8 lokali mieszkalnych i każdy z nich ma osobne źródło ciepła dokonano analizy trzech najbardziej reprezentatywnych lokali. Następnie wykonano audyty energetyczne i określono najbardziej korzystny wariant termomodernizacji. Na koniec w celu porównania efektów wykonano świadectwa charakterystyki energetycznej lokali po przedsięwzięciu termomodernizacyjnym. Ostatecznie zaproponowany sposób modernizacji obejmuje wymianę źródła ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu pod poddaszem nieogrzewanym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż paneli fotowoltaicznych, co spowoduje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o około 77% oraz roczną oszczędność kosztów energii wynoszącą od 700 do 900 zł.
File
  • File: 1
    praca_inż-Lech-Julia-276574.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31162

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfed41125bd874d76ba9f53c51e6e7452/
URN
urn:pw-repo:WUTfed41125bd874d76ba9f53c51e6e7452

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page