Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mixing video files using chroma key technique

Michał Leszek Kućko

Abstract

The goal of the thesis was to implement an application using chroma key technique to mix two video files by replacing uniform background from the first film by an image from the second one. The application was written as a plugin to VirtualDub, the program used for video editing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Leszek Kućko (FEIT) Michał Leszek Kućko,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Miksowanie plików wideo z wykorzystaniem techniki kluczowania barwnego
Supervisor
Piotr Witoński (FEIT/MO) Piotr Witoński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-49
Internal identifier
09/I/16
Reviewers
Piotr Witoński (FEIT/MO) Piotr Witoński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska (FEIT/MO) Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
kluczowanie barwne, miksowanie wideo, blue box, green screen, VirtualDub, OpenCV
Keywords in English
chroma key, video mixing, blue box, green screen, VirtualDub, OpenCV
Abstract in Polish
Celem pracy była implementacja aplikacji wykorzystującej technikę kluczowania barwnego do miksowania dwóch plików wideo poprzez zastąpienie jednolitego tła w pierwszym filmie obrazem z drugiego filmu. Aplikacja została zrealizowana w postaci wtyczki do programu VirtualDub, służącego do edycji wideo.
File
  • File: 1
    Michal_Kucko_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9865

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfec77b2e781d4975b4bd34902136462e/
URN
urn:pw-repo:WUTfec77b2e781d4975b4bd34902136462e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page